Skolelukninger

Syv forslag til ny skolestruktur

BRØNDERSLEV:Forvaltningen har spillet ud med syv forslag til struktur for Folkeskolerne i Brønderslev Kommune. Forslagene beskrives her, men det skal understreges, at der er tale om debatoplæg fra forvaltningens side. Forslag 1: Den nuværende skolestruktur bevares. ”Pædagogisk taler alt for, at 7. klasse hører sammen med 8. og 9. klasse. I 7. klasse begynder tysk og fysik, og lærerne på de 7-klassede skoler får ikke den faglige sparring og udvikling, der er nødvendig.”, hedder det i oplægget. Forvaltningen minder om, at det økonomisk også har betydning, når talen falder på skolerenoveringerne, idet der ikke skal investeres i dyre faglokaler til fysik, hvis de små skoler mister 7. klasse-eleverne. Den eksisterende struktur gør det vanskeligt at opgøre minimumstimetallene, idet Folkeskoleforliget 2003 deler timeopgørelsen op i tre grupper - nemlig klasserne 1.-3. klasse samt 4.-6.klasse og endelig 7.-9. klasse. ”Da gruppen 4.-7. klasse ved uændret klasseplacering på skolerne ved opgørelsen vil blive delt på to skoler, kan dette medføre, at det bliver vanskeligt at følge op på om minimumstimetallet er nået”, skriver forvaltningen i oplægget og tilføjer: Forslag 2: Det nuværende antal skoler fastholdes, men 7. klasserne overføres til de fastsatte skoler i det nuværende skolestrukturforsalg: Elever fra Ø. Brønderslev Centralskole overføres til Toftegårdsskolen. Elever fra Serritslev Skole overføres til Skolegades Skole. Elever fra Thise Skole overføres til Søndergades Skole. Klassekvotienten vil ved en uændret skolestruktur være 19,54 lever i skoleåret 2003/2004, og ved den nye struktur ville tallet være 23,09 elever. Fordelen ved at 7. klasserne fra de små skoer overføres til overbygningskolerne vil ifølge forvaltningen være en besparelse på klassedannelse på 300.000 kroner årligt, man undgår desuden at etablere fysiklokale på de små skoler - og bevare samtidig skolerne i de små samfund. De pædagogiske fordele er af forvaltningen oplistet som følger: Undervisningsforløbet 7.-9. klasse hører sammen. Elever begynder med tysk og fysik i 7. klasse. Lærerne i fysik og tysk er i et miljø med faglig sparring. Folkeskoleforliget forlanger et minimumstal i 7.-9. klasse idnenfor de tre grupper af fag - humanistiske, naturfag og praktisk-musiske fag. En anden fordel er at der de flest år vil dannes pædagogiske passende klassestørrelser. Ulemper er der også oplistet - men ifølge forvaltningen er der ingen pædagogiske ulemper ved at flytte 7. klasserne fra de små skoler. Økonomisk er der en ulempe, idet der vil være en transportudgift på 1.170 kroner per elev per år. En anden uleme er omkring konfirmationsforberedelsen, der ligger i 7. klasse. Og endelig peger forvaltningen på, at der enkelte år vil være høje klassekvotienter på enkelte skoler. Forslag 3: Det nuværende antal skoler fastholdes, men 7. klasserne overføres til overbygningsskolerne - frit valg for eleverne. Dette forslag bliver vanskeligere at administrere - for hvor går eleverne hen. Forvaltningen har her opgjort tallene fra de forrige år, og her viser tallene, at Hedegårdsskolen har modtaget 90 procent af eleverne fra Serritslev Skole, og 45 procent af eleverne fra Øster Brønderslev Centralskole. Skolegades Skole har modtaget 10 procent af eleverne fra Serritslev Skole, og Søndergades Skole samtlige elever fra Thise Skole. Toftegårdsskolen har modtaget 55 procent af eleverne fra Øster Brønderslev Centralskole. Forslag 4: Den ene 7. klasse fra Øster Brønderslev Centralskole overflyttes til Skolegades Skole, mens den anden klasse overflyttes til Toftegårdsskole. Eleverne fra Serritslev Skole overflyttes til Hedegårdsskolen efter 6. klasse og elever fra Thise Skole overflyttes til Søndergades Skole efter 6. klasse. Forslag 5: I Brønderslev by skal der kun være to skoler med overbygning 8.-9, klasse eller 7.-9. klasse. Hedegårdsskolen er den ene og skal modtage elever efter 6. klasse fra Serritslev Skole og Skolegades Skole. Den anden, Søndergades Skole, skal modtage elever efter 6. klasse fra Thise Skole. Og Toftegårdsskolen skal modtage samtlige elever fra Øster Brønderslev Centralskole efter 6. klasse. Forslag 6: I Brønderslev by skal der kun være én skole med overbygninng 8.-10. klasse. I dette forslag gemmer der sig forskellige modeller. Den ene er, at overbygningen samles på én skole, der samtidig har egne elever fra børnehaveklasse til 7. klasse. Eller at overbygningen samles på én skole, som udelukkende er overbygningsskole. Forslag 7: Elever fra Serritslev Skoles og Thise Skoles 5. 6. og 7. klasser flyttes til henholdsvis Skolegades Skole og Søndergades Skole. Elever fra Ø. Brønderslevs 7. klasser flyttes til Toftegårdsskolen.