Trafikpolitik

Syv gange så dyrt i Aalborg

Kollektiv trafik er en langt mindre udgift i Hals, Sejlflod og Nibe

AALBORG/NIBE/SEJLFLOD/HALS:Frådser Aalborg Kommune bare helt vildt med pengene, kører man rundt i gamle busvrag i Hals, Sejlflod og Nibe kommuner, eller er de små kommuner bare bedre til at spare? Tanken er nærliggende, når man ser udgifterne til kollektiv trafik gjort op pr. indbygger i de fire kommuner, der snart slås sammen til een stor. På hjemmesiden www. detnyeaalborg.dk under "fakta og tal" kan man se, at Aalborg Kommune bruger sådan cirka syv gange så mange penge pr. indbygger på kollektiv trafik, som Hals Kommune. Nemlig 349 kroner pr. indbygger mod 49 kroner i Hals Kommune. Sejlflod og Nibe kommuner hæver sig kun lidt over Hals med henholdsvis 55 og 89 kroner om året pr. indbygger. Men nej. Det handler ikke om fråds i Aalborg eller skod-busser i de øvrige kommuner. Som for så mange andre af de fire kommuners udgiftsområder ligger forklaringen i, at Aalborg er stor, og de andre en hel del mindre. Faktisk så små, at skolebuskørsel er noget nær den eneste form for kollektiv trafik indenfor den enkelte kommunes grænser. - Den kollektive trafik i Hals, Sejlflod og Nibe består i høj grad af NT's regionale ruter. Og de betales ikke af kommunerne, men af amtet. Det, der rykker meget for Aalborg Kommunes udgifter, er bybusserne og metrobusserne, forklarer trafikplanlægger ved Aalborg Kommune, Finn Madsen. Bybuskørslen i Aalborg og Nørresundby betales altså af Aalborg Kommune, og det samme gælder de tre fjerdedele af metrobusserne, der ikke krydser kommunegrænsen. Når de fire kommuner til sin tid lægges sammen, skal den kommende storkommune til at betale for den regionale buskørsel i kommunen i stedet for amtet. Storkommunen får så også indtægterne fra passagerne, men det bliver ikke nok til at dække udgifterne. Hvordan og hvor meget det hul skal dækkes, er endnu ikke afgjort.