Syv mio. kroner i overskud før skat

BROVST:Et flot 2003-resultat i Brovst Sparekasse. Sådan beskriver sparekassen selv årsregnskabet, som netop er kommet. Årsregnskabet viser et overskud på syv millioner kroner før skat i 2003. - Sparekassen er godt tilfreds med resultatet. Overskuddet er væsentligt større end sidste år, fortæller sparekassedirektør John Olsson. Resultatet for 2003 skyldes først og fremmest, at sparekassen er blevet ved med at få nye kunder og især sparekassens nyeste afdeling i Fjerritslev har givet flere kunder. Også kursreguleringer har bidraget positivt med 1,8 millioner kroner. En stor del af kursreguleringen kommer fra gevinst på unoterede aktier i blandt andet Totalkredit. Den bonus, som Brovst Sparekasse høster fra salget af Totalkredit til Nykredit, får først indflydelse på Brovst Sparekasses regnskab i de kommende år, fordi Sparekassen ikke var med i Totalkredit fra begyndelsen. Kun cirka 300.000 kroner af 2003-resultatet stammer derfra. Sparekassen vil over de kommende år i alt få en gevinst fra Totalkredit-salget på cirka fire millioner kroner. Egenkapitalen er vokset fra 78 til 94 millioner kroner og solvensprocenten er steget fra 22,4 til 22,9, hvilket er omtrent det tredobbelte af lovens krav på otte procent. Brovst Sparekasse forventer et resultat på samme niveau for 2004 som i 2003. Om den forventning indfries afhænger dog af renteudviklingen og den tilhørende udvikling i obligationskurser.