Lokalpolitik

Syv politikere med visioner

UDSPIL:Så kom indstillingen fra børne- og familieudvalget, godt nok ikke fra et enigt udvalg, da Per Laursen og Niels Erik Poulsen ikke kunne bakke op om forslaget, men ud kom det. Resultatet er et forslag, som ikke bærer det store præg af høringsmaterialet fra forældre, medarbejdere og borgere. Det der i mine øjne er mest påfaldende er, at der er gået efter højeste fællesnævner. Mogens Jespersen har ellers gjort klart for os borgere, at mindre også kunne gøre det, men nej! Man vælger derimod at øge besparelsen! Nu er der så kommet et nyt forslag fra syv medlemmer af byrådet. Dette forslag bakker op om bosætningen i Mariagerfjord Kommune. Forslaget er stillet af en venstregruppe med Carsten Brandt Andersen i spidsen og er støttet af andre Venstremænd, samt Kim Skaue (K) og Jørgen Hammer Sørensen (DF). Denne gruppe har indset, at for at udvikle og støtte op om strategiudvalgets vision om øget bosætning, er det nødvendigt med et skoletilbud jævnt fordelt i kommunen for at tiltrække nye børnefamilier. Min påstand er, at denne gruppe er de eneste i vores byråd, der har en vision for Mariagerfjord Kommune! De vil os borgere, og de har en plan, som kan sikre os i fremtiden! De har kikket ud over besparelserne som hovedmålet, og forstået, at politik skal have en rød tråd! Besparelserne i forslaget er ikke på højde med udvalgets, men de er der. Min undren går på, at et samlet socialdemokrati kun ser på besparelser og ikke ejer skyggen af visioner for den videre udvikling af MFK. Dette parti stillede for et år siden op til valg på en decentral skolestruktur med en plan om øget bosætning, og en vision om, at kommunen skal være et godt sted at leve, arbejde og bo. Hvor er valgløfterne nu? Hvor er visionerne? Hvordan vil denne gruppe udvikle MFK, som nu må stagnere pga. en spareiver, der er overgår alt, hvad man kan forvente af et "rødt" parti?