Syv små skoler i farezonen EMBEDSMANDS-PLAN: Skoler i bl.a. Vebbestrup, Hvornum og Assens var udset til at lukke

MARIAGERFJORD:Syv små folkeskoler blev foreslået lukket i det udkast til ny skolestruktur, som embedsmændene præsenterede børne- og familieudvalget for på mødet 7. august. Det viser de papirer, som NORDJYSKE har fået udleveret, efter at avisen søgte borgmester Maarup om aktindsigt i politikernes beslutningsgrundlag. Som tidligere omtalt besluttede politikerne i børne- og familieudvalget at forlænge skoledebatten, så de små skoler er fredet i hvert fald et år til. Navnene på de lukningsramte skoler nævnes ikke i embedsmændenes plan. Men ved at se på, hvilke skoler der overlever, kan man regne det ud. De skoler, der foreslås lukket, er Rostrup Skole, Vebbestrup Skole, Søbakkeskolen, Hvornum Skole, Hvilsom Skole, Skelund Skole og Assens Skole. Sådan foreslog embedsmændene, at man kunne drive skolerne videre: Astrup Skole: Modtager elever fra Astrup, Rostrup Skole og Vebbestrup Skole på 0.-6. klassetrin. Det giver 282 elever fordelt på 14 klasser med en klassekvotient på 20,1. Ingen lokalebehov. Arden Skole: Elever i overbygningen fra Astrup Skole, Vebbestrup Skole og Rostrup Skole. Elever fra 0.-9. klassetrin, 495 elever i alt og en klassekvotient på 21,5. Ingen lokalebehov. Valsgaard Skole: Det kan overvejes at tilføre boligområderne Fjordparken og Hegedalsparken fra Nordre Skoles distrikt. Elever fra 0.-6. klasse. 208 elever fordelt på 12 klasser - en klassekvotient på 17,3. Havbakkeskolen: Tre forslag til fremtidig struktur: 1. Alle elever samles i Als (så mangler der seks klasselokaler). Forslag 2: Børnehaveklasse til 3. klasse i Skelund og 4.-9. i Als (så mangler der tre lokaler) eller det tredje forslag: 0.-3 i Øster Hurup og 4.-9. i Als (ingen lokalebehov). Hadsund Skole: Ingen ændringer og ingen lokalebehov. 728 elever, klassekvotient på 24,3. Mariager Skole: Skal tage elever fra Assens Skole. 0.-9. klasse (mangler tre-fire lokaler). 728 elever fordelt på 31 klasser og en klassekvotient på 23,5. Onsild Skole: Optager elever fra Hvornum Skole og Hvilsom Skole, der lukkes. Mangler så fire lokaler. 0.-6. klassetrin, 267 elever og 14 klasser med gennemsnitligt 19,1 elever i hver. Rosendalskolen: Elever fra Hvilsom Skole, Hvornum Skole og Onsild Skole skal i overbygning her. Det overvejes at overføre Bærkvarteret til Nordre Skole. Ingen lokalebehov. 0.-9. klasse, 565 elever fordelt på 26 klasser med en kvotient på 22,6. Nordre Skole: Elever fra Valsgaard Skole skal i skolens overbygning. Der er elever fra 0.-9. klasse, 470 i alt fordelt på 22 klasser og en kvotient på 21,4. Søndre Skole: Modtager elever fra Søbakkeskolen og Bymarkskolen i overbygningen. 0.-9. klasse, 559 elever fordelt på 24 klasser og en kvotient på 23,3 (ingen lokalebehov). Bymarkskolen: Skal modtage elever fra Søbakkeskolen, der lukker. Får elever fra 0.-6. klasse, 273 elever i alt fordelt på 14 klasser med gennemsnitligt 19,5 i hver.