Syv steder foreslået til biogasanlæg

Placeringen af vedvarende energianlæg er ved at tage form

Biogasanlægget ved Vaarst er det eneste fælles anlæg i Aalborg Kommune. De øvrige er såkaldte gårdanlæg, der kun behandler gyllen fra et enkelt landbrugs husdyr.Arkivfoto: Torben Hansen

Biogasanlægget ved Vaarst er det eneste fælles anlæg i Aalborg Kommune. De øvrige er såkaldte gårdanlæg, der kun behandler gyllen fra et enkelt landbrugs husdyr.Arkivfoto: Torben Hansen

Syv landbrugsområder i Aalborg Kommune er udpeget som mulige hjemsteder for de biogasanlæg, der skal etableres i Aalborg Kommune. Der er tale om arealer ved Lundby, Bislev, Nibe/Vokslev, Gunderup/Oppelstrup/Fjelleread, Ulsted, Langholdt og Sulsted. Udpegningen sker i det forslag til et kommuneplantillæg, som teknik- og miljøudvalget tager fat på at behandle torsdag. De syv områder (se kortet), som oplægget opererer med, er udpeget, hvor der ikke er umiddelbare restriktioner. Som eksempler nævnes Nature 2000-områder, nærhed til kyst, særlige værdifulde naturområder og landskaber og kulturmiljøer, fredede områder, geologiske beskyttelsesområder, indvindingsoplande til vandværker og boligområder, herunder fremtidige. I forhold til sidstnævnte samt Natura 2000-områder er der valgt en bufferzone på 500 meter. Til vandværker er zonen 300 meter. Fælles for de syv udpegede områder gælder, at de alle er landbrugsarealer med spredt landbrugsbebyggelse og med få læhegn eller mindre skovbevoksninger. I nogle af områderne vil anlæggene kunne ses på lang afstand. Før den endelige godkendelse i byrådet skal plantillægget gennem en offentlig høring. Og uanset det færdige resultat af processen, vil der ikke uden videre kunne bygges biogasanlæg i de endeligt udpegede arealer. En ansøgning om en konkret placering vil indebære, at der skal laves lokalplan for området, ligesom der skal gennemføres en VVM-redegørelse. Sidstnævnte skal belyse anlæggets påvirkning af miljøet i området. For de syv områder der der dog sket en foreløbig miljøvurdering, som beskriver planens sandsynlige virkning på miljøet.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.