EMNER

Ét rådhus effektivt

Skal administrationen flytte fra de tidligere rådhuse (her Sindal) og i stedet samles ét sted? Rapporten er ikke i tvivl om, hvad der er mest effektivt. Arkivfoto: Hans Ravn

Skal administrationen flytte fra de tidligere rådhuse (her Sindal) og i stedet samles ét sted? Rapporten er ikke i tvivl om, hvad der er mest effektivt. Arkivfoto: Hans Ravn

HJØRRING:Konsulentrapporten om ny organisationsstruktur i Hjørring Kommune slår til lyd for at samle administrationen ét sted for at styrke effektiviteten. I byrådet har konservatives Per Larsen kæmpet en forgæves kamp for at få udarbejdet en rapport, der kan vise fordele og ulemper ved at samle kommunens administration på ét sted. Et byrådsflertal har hver gang skudt ideen ned med henvisning til, at tiden ikke er moden. Og at man i øvrigt heller ikke har pengene, selv hvis man skulle synes om ideen. I konsulentrapportens afsnit om effektivisering er en af anbefalingerne faktisk, at en geografisk samling af administrationen er en særdeles god ide. Rapportens konsulenter skriver: "At en geografisk samling af administrationen opleves som havende største potentiale i forhold til yderligere effektiviseringer. - Det glæder mig, at det er en af rapportens meget klare anbefalinger, siger Per Larsen (K). - Det vil være passende at tage ideen op igen, når anbefalingen er så klar. Jeg håber, at andre af mine byrådskolleger ændrer mening. Det er uvist, hvor stor effekt konsulenternes forslag får i byrådet. En del politikere afviser ideen kategorisk. De henviser til, at man ved kommunesammenlægning enedes om at bevare kommunale arbejdspladser i de fire sammenlægningskommuner. En del politikere har dog erkendt, at en samling af administration måske bliver en realitet ad åre.