Ét værested - én bestyrelse

HORNUM:To bestyrelser er én for mange. Det har medlemmerne af Værestedets repræsentantskab og brugerrådet længe været enige om. Men først efter et længere tilløb lykkedes det i denne uge at samle tilstrækkeligt med deltagere til en ekstraordinær generalforsamling til at få vedtaget et sæt nye vedtægter som åbnede for en ægte fusionsbestyrelse. - Nu er vi på plads, oplyser Frida Larsen, formand for det nu hedengangne repræsentantskab. Brugerrådet og repræsentantskabet lagde hver især beslag på fem medlemmer plus suppleanter. - Det er for mange i en by af Hornums størrelse, erkender Frida Larsen. Den nye samlede bestyrelse har syv medlemmer. Det er Ragna Nørgaard, Anna Sørensen og Frida Larsen, der alle sad i repræsentantskabet. Lars Bjerre og Conni Kjær Christoffersen, der sad i brugerrådet. Den nye bestyrelse fik også to nye og uprøvede medlemmer i Bo Rask og Lis Troelsen. - Arbejdsopgaverne er de samme, og heldigvis har vi fået tilsagn fra mange, som gerne vil give os en frivillig hånd. De ønsker bare ikke at sidde i bestyrelsen, forklarer Frida Larsen. Den nye bestyrelse skal også gøre Værestedet mere manøvredygtig, når det gælder om at søge penge hjem fra fonde.