Skolelukninger

Ta' jer dog sammen

S-gruppen i kommunalbestyrelsen i Sindal fastholder tilsyneladende sin "tåbelige" fyring af Arne Boelt som udvalgsformand. Begrundelsen er at Arnes udtalelser omkring skolestrukturen vil skabe "flimmer" omkring partiets politik og gøre at ingen vil stemme på partiet ved næste kommunalvalg. Ivan Leth udtaler i Nordjyske d. 10/10 : "Det vil overraske mig meget, hvis Arne Boelt ikke sætter partiet højere en sin egen person og selv går". Det er nok det Ivan Leth vil kalde partidisciplin. Vågn dog op, Ivan Leth! Det er 2004 det her. Vi borgere vil have reel og fornuftig politik, med åbne og ærlige meninger og ærlige politikere der tør sige deres mening. Ved at fastholde fyringen har man i høj grad skabt tvivl (og flimmer) om hvad partiet vil. Er partiet virkelig ikke klar til at tage en saglig og fornuftig debat om skolestrukturen? Eller er det bare en klar tilkendegivelse af at partidisciplinen er brudt ? Det kan godt være at bægeret var fyldt, men med hvad? Som borger kan jeg kun forholde mig til at Arne Boelt har gjort et stort, engageret og fornuftigt stykke arbejde som formand for børne- og kulturudvalget, på trods af at han ikke på forhånd har et flertal bag sig. Høringssvar fra tre af de små skolers bestyrelser og MED-udvalg i.f.m. budget 2005 har peget på at det måske var en ide at kigge på strukturen. Som jeg ser det, har hø-ringssvar faktisk åbnet for at vi kunne få en debat om skolestrukturen, men debatten vil eller må Socialdemokraterne altså ikke deltage i. Tag jer dog sammen og indrøm at I har "skudt jer selv i foden". Arne Boelt fik ved sidste valg 445 personlige stemmer i Sindal Kommune, heraf alene 309 i Sindal by . Hvem har S-gruppen ellers at byde på med slagkraft i kommunens største by? Jeg tror desværre at beslutningen vil give bagslag og resultere i færre krydser ud for liste A!