- Tåbelig aftale, som ingen kan være interesseret i

Mai-Britt Iversen (S) forstår ikke, at KL er gået med på en ordning, der blot vil øge rekrutteringsproblemerne

AALBORG:- Det er tåbeligt af FOA at forhandle sådan en aftale i hus, men det er ligeså tåbeligt af Kommunernes Landsforening at gå med på så kortsigtet en løsning. Sådan siger Mai-Britt Iversen, socialdemokratisk byrådsmedlem i Aalborg Kommune og stærkt kritisk over for den overenskomst, som giver mange af social- og sundhedshjælperne under Forbundet af Offentligt Ansatte en markant lønnedgang. - Aftalen betyder simpelthen, at mens nogle højtlønnede går op i løn, går nogle lavtlønnede endnu mere ned i løn. Jeg kan ikke forstå, at det kan være i KLs interesse, når man tænker på, at der er tale om et område, hvor vi i forvejen har rekrutteringsproblemer. Den nye aftale vil bare gøre det endnu sværere fremover at tiltrække medarbejdere, påpeger Mai-Britt Iversen. Hun oplyser på den positive side, at Aalborg Kommune har besluttet at forlænge den gældende aftale i tre måneder, så de ansatte social- og sundhedshjælpere altså ikke går ned i løn, før denne periode er udløbet. - Kommunen håber så på, at man fra centralt hold er kommet til fornuft til den tid, siger Mai-Britt Iversen. Også Køge Kommune har eksempelvis besluttet at dække den lønnedgang, som bommerten ellers ville påføre 72 af kommunens ansatte inden for ældreplejen: - Normalt roser jeg ikke jo arbejdsgiverne, men dét her er flot, siger Jonna Slott, lokalformand for Forbundet af Offentligt Ansatte til DAGBLADET Køge. Hun kalder overenskomstens arbejdstidaftale for aften- og nattevagter en klar bommert, som både FOA, Kommunernes Landsforening og Amtrådsforeningen er ansvarlig for. - Men Køge Kommunes beslutning viser, at man både tager ansvar for sine medarbejdere og sætter pris på dem, påpeger Jonna Slott. Mai-Britt Iversen sidder såvel i Aalborg Kommunes ældre- og handicapudvalg som i ligestillingsudvalget: - Dette her berører begge områder. Blandt andet får kvinder med lav løn også en lavere pension, og derfor er det uacceptabelt set ud fra et ligestillingssynspunkt. - Og set fra ældre- og handicapudvalgets side er vi bestemt ikke interesserede i utilfredse medarbejdere. De ældre er jo meget afhængige af, at de får en god hjælp af tilfredse medarbejdere, påpeger Mai-Britt Iversen, der opfordrer organisationerne til hurtigst muligt at få lavet den famøse aftale om.