Tåbelig idé

AKUTSTUER:16.1. er Venstres sundhedspolitiske ordfører, sygeplejeske Birgitte Josefsen, under overskriften "Færre indlæggelser" refereret for synspunktet, at "gamle fru Nielsen" med influenza og væskemangel ikke er syg nok til at blive indlagt på sygehuset til behandling, men "bør kunne klares" på en "akutstue" i hendes hjemkommune. "Sygehusene bør være for de syge!" Kære fru Josefsen. Hvis ikke "gamle fru Nielsen" med influenza, væskemangel og ofte komplicerende lungeinfektion er syg. Hvem er det så, der er så syge, at de har krav på indlæggelse på sygehuset? Min erfaring efter 20 år som praktiserende læge er, at det netop er "gamle fru Nielsen", som har brug for sygehuset og ikke en ikke-eksisterende "akutstue" i kommuner, hvor de aktuelle forhold i kommunernes hjemmepleje betyder, at hjemmesygeplejen er skåret ned til et absolut nødberedskab, både om dagen og ikke mindst om natten. Dine og andre politikeres ideer om kommunale "akutstuer" er uansvarlige, både lægefagligt og plejefagligt. Hverken de praktiserende læger eller de alt for få hjemmesygeplejersker har mulighed for at behandle og pleje "gamle fru Nielsen" fagligt korrekt på tåbelige "akutstuer" på de kommunale plejehjem. Der er på tide, at fru Josefsen og andre sundhedsansvarlige politikere og embedsmænd indser, at der er brug for mange flere senge på de medicinske afdelinger eller genoprettelse af de geriatriske sygehuse eller afdelinger til at tage specielt vare på "gl. fru Nielsen" med influenza og flere varige lidelser, så hun kan vende tilbage til sit eget hjem efter en god læge- og plejefaglig behandling på et sygehus med fokus på patienten og ikke diagnosen. Fru Josefsen: Det er nemlig beklageligt, at det nye medicinerhus i Aalborg har alt for få senge, men det er jo konsekvensen af tåbelig specialisering eller manglende evne til at forstå de aktuelle samfundsforhold med betydeligt flere ældre med behov for en mere nuanceret lægelig behandling, end de medicinske specialister har mulighed for at give "gl. fru Nielsen", når hun bliver alvorligt syg. Spørg blot dine kolleger i Folketinget, Karl Bornhøft og Flemming Møller Mortensen. De ved nemlig, hvad der skal til for at redde "gamle fru Nielsen" fra bedemanden, når hun får influenza.