Lokalpolitik

Tåbelig tankegang

FØLGEGRUPPE:Løkkens følgegruppe beklager sig allerede over, at de ikke bliver lyttet til i kommunalbestyrelsen, og føler sig overset af økonomiudvalget, hvor de ser sig selv som samarbejdspartnere. De siger, at der ikke bliver lyttet til dem. Det er da noget vrøvl at sige, selvfølgelig bliver der lyttet, for de har jo sendt brev til hvert enkelt medlem i økonomiudvalget, og dermed er de selvfølgelig blevet hørt. Men at følgegruppen tror de kan gå ind og blive samarbejdspartnere til økonomiudvalget/kommunalbestyrelsen, det er dog for tåbelig en tankegang. Tænk alle de samarbejdspartnere kommunen i så fald kunne få. Følgegruppen i Løkken er jo KUN en selvbestaltet interessegruppe, og det er tankevækkende, hvorfor der kun var seks personer ud af en forsamling på 500, der meldte sig til følgegruppen, det taler vel for sig selv. En stor tak til borgmesteren for hans måde at håndtere denne sag på, og takken er vel ment, og ikke sarkastisk, som en vis anden person i Nordjyske 25 september. Den Radikale Tina Ussing Bømler er harm over at borgmesteren ikke ville sætte følgegruppens på økonomiudvalgets dagsorden, og kalder samtidig borgmesteren for hovski-snovski, fordi han kalder følgegruppen for en selvbestaltet interessegruppe, som den jo vitterligt er. Det lader til at Tina har fået et borgmesterkompleks siden hun forlod fælleslisterne og blev radikal. At Tina er harm kommer vel ikke bag på nogen, for hun er jo identisk med gruppen eller så tæt på som man kan komme. Tina mener ikke, at de menesker, der bor i Løkken, bliver taget alvorligt. Hvis det er følgegruppen, der tænkes på, så udtaler de sig ikke for Løkken, men kun for den interessegruppe de er. Beklager, Tina og følgegruppe, men Løkken består altså også af andre borgere, og hvem er det så lige der er hovski-snovski.