Tåbeligt forslag

EU's kommissær for transport, Siim Kallas, er kommet med et yderst drastisk forslag, som kan blive til et lovforslag.

Dette forslag bygger på, at man over de næste 40 år vil reducere luftfartsektorens CO2-udledning med 60 pct.. Dette kan der på ingen måder bakkes op omkring fra VU. Luftfartens samlede CO2-udledning tæller 10 pct. ud af den samlede CO2-udledning, og derfor virker det ikke rationelt, at man angriber luftfarten som den store syndebuk. Hvad med alle kul- og oliekraftværkerne? er det ikke på tide, at de blandt andet bliver udskiftet med atomkraft? At man i EU bliver enige om fælles hensigtserklæringer på at reducere CO2-udledningen over et vist antal år er i sig selv en ganske udmærket ide, da klima- og miljøproblemer ikke kender landegrænser. Men at gå derfra til, at man fra centralt hold vil regulere og styre, hvordan landene i EU skal gribe problemet an, kan på ingen måder accepteres. Følgende skal ikke argumentere for, at man skal styre det fra centralt hold, men hele det europæiske kontinent har været igennem en gevaldig global økonomisk krise, der har rystet det økonomiske fundament. En del lande i EU har store problemer med deres budgetter. Det vigtigste er først og fremmest, at der bliver skabt fred og ro til at man kan løse de økonomiske problemer. Et yderligere pres på allokering af ens budgetter er ikke nødvendigt og hensigtsmæssigt. Ydermere virker det underligt, at Siim Kallas bygger hans forslag på Heathrow Lufthavn, som har store problemer med underkapacitet og manglende infrastruktur. I mine øjne er det et nationalt anliggende der skal løses national. I Danmark har vi ikke problemer med kapacitet i vores lufthavne, men højhastighedstog er ikke løsningen på reducering af CO2-udledning fra luftfartsektoren. I Danmark har vi ikke infrastruktur til at kunne sætte højhastighedstog fra f.eks Aalborg til Kbh. Det vil blive yderst omkostningsfuldt, hvis denne skal bygges, alt imens det på samme tid skal være økonomisk og tidsmæssigt rentabelt for en pendler at vælge højhastighedstoget frem for flyveren. Nu er jeg politolog og har derfor ikke den rette akademiske uddannelse til at udtale mig med den store tyngde, men i mine øjne virker det søgt, at man konstant snakker om kraftigere og kraftigere CO2-reduceringer. Er målet, at man reducerer til 0 pct. CO2? Der har altid været en naturlig forekomst af CO2-udledning på kloden, og derfor må målet i højere grad være, hvor stor en menneskelig CO2-udledning kan accepteres. Det, man kan håbe, som jeg også tror bliver tilfældet, at de naturlige barrierer der ligger i Lissabontraktaten vil forhindre, at lovforslaget bliver vedtaget, hvis det vel og mærket bliver til noget.