Tåbeligt pointsystem

Trods et samlet øget optag af studerende på universiteterne, er et rekordstort antal unge blevet afvist på deres ønskede uddannelse. Dette skal ses i sammenhæng med, at erhvervslivet råber på kvalificeret og højtuddannet arbejdskraft. Men det er ikke hele problemet.

EMNER 6. august 2010 06:00

Trods det, at videnskabsministeren har opfordret til optag af flere studerende, er realiteten, at det koster universiteterne flere penge at uddanne de unge, end de får tilført i taxametertilskud. Det vil sige, at et øget optag af studerende bevirker, at universiteterne har færre midler til forskning. Men det er heller ikke hele problemet. Et væsentligt problem ved optagelseskriterierne til universitetsuddannelserne i Danmark er imidlertid det pointsystem, regeringen har indført, hvor man blander et politisk ønske om at påvirke en bestemt adfærd sammen med de studerendes faglige kvalifikationer og kompetencer. Det er to forskellige ting, som anstændigvis bør holdes adskilt. Systemet fungerer i dag således, at den studerende får ganget sit karaktergennemsnit fra studentereksamen med 1,08, hvis han eller hun påbegynder en universitetsuddannelse inden for to år efter studentereksamen. Er den unge først klar til et universitetsstudium tre år efter studentereksamen, bliver karakteren ikke ganget med noget som helst. Det vil sige, at selvom der er adgangsbegrænsning på visse fag, hvor det er karakterkvotienten, der regulerer, hvem der bliver optaget, så er det ikke nødvendigvis den elev med den højeste karakter fra studentereksamen, der bliver optaget, men i stedet den elev, som hurtigt påbegynder sin uddannelse, - klar eller ikke klar, hvilket man slet ikke forholder sig til. En karakter, der skal sige noget om ens faglige niveau, bør naturligvis ikke kunne ændres alt efter, om man agerer som regeringen vil eller ej. En tidlig studiestart er med andre ord en mulighed for at øge éns karakterkvotient, hvilket er helt hen i vejret, da man altså ikke er blevet dygtigere til eksempelvis matematik eller tysk blot ved at gøre som regeringen ønsker og skynde sig at søge ind på en universistetsuddannelse. Dette adfærdsregulerende pointsystem bør afskaffes, og optagelseskriterierne bør ud over karakteren hvile på faglige kompetencer indenfor studieretningen samt derudover på samtaler til klargørelse af modenhed og motivation. Det er sund fornuft, ikke blot for den enkelte studerende, men også for samfundet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...