Tåbeligt S-SF-forbud

Af Anette Valentin folketingskandidat (K), Østergade 74B, 9400 Nørresundby anette@conservative.dk. MINKFARME: SF mener, at en række grove sager om vanrøgt bør føre til et totalt forbud mod minkhold til pelsproduktion. Forbudslistens punkt 14! Da jeg læste dette på S-SF's alenlange forbudsliste, blev jeg virkelig harm og besluttede mig for, at det skal de altså ikke få held til at gennemføre. Derfor tog jeg kontakt og aftalte besøg på en minkfarm i Nordjylland. Nu har jeg besøgt flere farme, og det har været fantastisk gode oplevelser. Et par spørgsmål, som SF skal give os alle et svar på! Minkavl i Danmark er et selvstændigt erhverv uden EU-støtte, og det er vores tredje største eksporterhverv inden for landbruget med en eksportomsætning på 7-8 milliarder kr., og i de måneder, der sælges skind, viser det sig meget tydeligt på Danmarks betalingsbalance. Hvordan vil SF erstatte den indtægt? Dansk minkavl ligger i verdensklasse, og vi har det perfekte klima for minkavl. Miljøpåvirkning er meget reguleret i mindste detalje, og som foder aftages biprodukter fra landbrug og fiskeri. Minkfarme er et meget stort erhverv for det, vi i dag kalder "udkantsdanmark", og det vil virkelig slå hårdt på disse områder, hvis et så stort erhverv skulle blive forbudt. I Nordjylland har vi 487 farme, og disse farme giver vores landsdel direkte i erhvervet ca. 2000 arbejdspladser. Og dertil kommer den makroøkonomiske effekt af erhvervets tilstedeværelse i landsdelen, så vi nærmer os 7000 jobs, så en tanke om forbud, vil være fuldstændig ødelæggende for vores landsdel. På landsplan har vi ca. 1500 minkfarme - og tilstedeværelsen af erhvervet med det bidrag, det giver via den økonomi, der tilføres Danmark, genererer det faktisk ca. 25.000 arbejdspladser. Hvordan vil SF erstatte disse arbejdspladser? SF's argument for forbud er en række grove sager om vanrøgt: Fakta er: I Danmark har vi stor dyrevelfærd, som ikke findes i mange andre lande. f.eks. i Østlandene og Kina, som er i fuld sving med minkavl. Alle minkfarme i Danmark får 4-5 dyrlægebesøg årligt. Ud af 17 millioner dyr, har man kunnet konstatere nogle få hundrede fejlbehandlede dyr, så alle kan se, at SF"s argument er langt ud i hampen. Mon SF også vil afskaffe Sundhedsvæsenet - her sker der jo også fejlbehandlinger. Ingen ved sine fulde fem kan tro, at man ved et forbud af minkavl i Danmark kommer til at opleve en eneste mink mindre i verden, så et forbud er bestemt ikke med dyrenes tarv for øje, da det reelt virkelig vil være til stor skade for fremtidens minke. Har SF fået fuldstændig storhedsvanvid så de tror, at de nogensinde får magt til at afskaffe hele verdens minkproduktion? Der er ingen tvivl i mit sind om, at dette forslag er fuldstændig tåbeligt, og jeg vil til enhver tid bekæmpe det. Jeg vil foreslå, at alle SF's folketingsmedlemmer virkelig bør besøge en farm for ved selvsyn at se og opleve, at de er på hel gal kurs, og jeg håber aldrig, at de får magt som de har agt.