EMNER

Tårer: tre årsdag for Beslan-massakre

Bes­lan: Tå­rer og vre­des­ud­brud fik frit løb, da Rus­land lør­dag mar­ke­re­de tre års­da­gen for mas­sak­ren på sko­le num­mer 1 i Bes­lan, hvor 332 men­ne­sker blev dræbt un­der en tje­tjensk gid­sel­ak­tion. 3000 men­ne­sker del­tog i en sør­ge­march til sko­lens ruin i den lil­le by i Nord­os­se­ti­en. Her tog 32 be­væb­ne­de op­rø­re­re den 1. sep­tem­ber 2004 over 1000 per­so­ner som gids­ler og kræ­ve­de en rus­sisk til­ba­ge­træk­ning fra Tje­tje­ni­en. foto: scan­pix

Bes­lan: Tå­rer og vre­des­ud­brud fik frit løb, da Rus­land lør­dag mar­ke­re­de tre års­da­gen for mas­sak­ren på sko­le num­mer 1 i Bes­lan, hvor 332 men­ne­sker blev dræbt un­der en tje­tjensk gid­sel­ak­tion. 3000 men­ne­sker del­tog i en sør­ge­march til sko­lens ruin i den lil­le by i Nord­os­se­ti­en. Her tog 32 be­væb­ne­de op­rø­re­re den 1. sep­tem­ber 2004 over 1000 per­so­ner som gids­ler og kræ­ve­de en rus­sisk til­ba­ge­træk­ning fra Tje­tje­ni­en. foto: scan­pix

Beslan, lørdag /ritzau/AFP Tre år efter at 332 mennesker mistede livet ved gidseltagning på skole nummer 1 i Beslan, savner russerne fortsat svar på, hvordan massakren kunne ske. Tårer og vredesudbrud fik frit løb, da Rusland lørdag markerede tre årsdagen for massakren på skole nummer 1 i Beslan, hvor 332 mennesker blev dræbt under en tjetjensk gidselaktion. 3000 mennesker deltog i en sørgemarch til skolens ruin i den lille by i Nordossetien. Her tog 32 bevæbnede oprørere den 1. september 2004 over 1000 personer som gidsler og krævede en russisk tilbagetrækning fra Tjetjenien. Ofrenes pårørende tror, at myndighederne har lagt låg på, hvad der skete på skole nummer 1, da sikkerhedssoldater to dage derpå stormede den besatte bygning og efterlod et blodbad. I et brev til præsident Vladimir Putin krævede Beslanmødrenes Komité en officiel undskyldning for, at 186 børn mistede livet. - Kom til kirkegården i dit sidste år ved magten og sig: "Tilgiv os, børn, vi ofrede jer for millioner af andre russiske børns sikkerhed", skrev de til Putin. /ritzau/