Aalborg

Tårnbygning på skemaet

Elever leger håndværkere

SÆBY:Skolegang?Det er noget med dansk, matematik og geografi. Og engang imellem en idrætstime. Korrekt. Men moderne undervisning er meget mere. Tårnbygning for eksempel. Således skal elever på Sæby Skole i dagene 26-30 april være med i projekt ”Byg toppen af et tårn”. Projektet er led i skolens uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Programmet starter mandag, hvor faglærere fra Aalborg tekniske skole præsenterer eleverne for projektet i forbindelse med elevernes besøg på skolen. Der arbejdes med forståelse af en byggetegning og materialer samt sikkerhedsbestemmelser. De øvrige dage arbejdes i Sæby. Fredag sluttes med rejsegilde. Projektet vil især omfatte aktiviteter inden for murer- og struktørfaget, træfagene, VVS- og blik og rør samt malerfag. Eleverne kommer til at arbejde med afsætning af sokkel, opmuring af hjørner og facadesten i forbandt samt fugning af mur. De vil lære opsætning af spær og tildanning af lægter samt opsætning af stern og vindskede Endvidere vil der være farvelære og maling af træværk samt opmærkning og afsætning af rendejern og montering af tagrende og nedløb. Aalborg tekniske skole medvirker med faglærere på de nævnte områder, og der vil hele vejen igennem blive lagt stor vægt på arbejdsmiljø og sikkerhed. Forløbet munder ud i opbygning af i alt fire tårne med pyramideformet tag med mur, spær, lægter, tagrender og maling samt diverse andre arbejdsopgaver, som indgår i et byggeri og en håndværkeruddannelse. En væsentlig del af formålet med projektet er, at eleverne får forståelse for at samarbejde om en konkret opgave.