Frederikshavn

Tårnhøj renovering

Nu er det alvor. Cloostårnet skal renoveres. Arbejdet har været bebudet flere gange, men er blevet udsat, fordi kommunen fattedes penge. Det gør den for så vidt stadig, men i år er der ingen vej uden om, for tårnet står af til permanent lukning fra efteråret, hvis det ikke sættes i stand. Det er simpelt hen for farligt at færdes i og ved tårnet. Renoveringen koster 3.1 mio. kr., og de største enkeltposter er betonarbejde og udskiftning af paneler og drænsystem. Renoveringen indebærer, at tårnet i år ikke som tidligere år er åbent i påskedagene. Tårnet åbner først 15. juni. De følgende uger vil der fortsat foregå betonarbejde, men det er ikke til hinder for, at besøgende kan komme op i tårnet.