Tårnhøjt helvede eller smukt højhus?

Det sete anhænger af øjnene, der ser - nu kommer højhusbyggeriet til offentlig debat

FREDERIKSHAVN:Kønt eller grimt? Det er spørgsmålet, som vil blive drøftet flittigt den kommende tid. Lokalplanforslaget der skal bane vej for et 85 meter højt hus på "Værkergrunden" lige midt i Frederikshavn by bliver formentlig vedtaget med stort flertal i byrådet på mandag og så får borgerne mulighed for at sige, hvad de mener om det utraditionelle byggeri. Økonomiudvalget sagde i går god for forslaget. Kun SF's Jette Fabricius Toft og de konservatives Villy Møller stemte imod, og borgmester Erik Sørensen (S) lægger ikke skjul på sin begejstring for projektet, som han ser som et meget synligt men også mentalt udtryk for Det Ny Frederikshavn. Subjektiv bedømmelse - Højhuset vil blive en markant ændring i Frederikshavns skyline. Det bliver meget synligt, det kan ikke skjules og om man kan lide det eller ej, er meget subjektivt. Jeg ser et stort udviklingspotentiale i højhuset, som kan blive et fyrtårn over Det Ny Frederikshavn. Der er en naturlig sammenhæng i byens aktive udvikling og der kan blive en flot akse fra det nye Colosseum over Rådhusparken til højhuset, siger Erik Sørensen. Højhuset vil betyde skygge- og spejlgener for nogle af de private beboere, der bliver nærmeste naboer, og ifølge en miljøvurdering foretaget af firmaet COWI vil byggeriet også kunne medføre ganske kraftige og turbulente vindforhold i nærområdet, idet vindstyrker, som normalt sjældent optræder i jordhøjde, nu vil kunne fanges af højhuset. Privatlivets fred vil ifølge miljøvurderingen også være truet, idet der fra højhusets lejligheder vil være god udsigt/indsigt i haver og huse i det omkringliggende villakvarter.