Lokalpolitik

Tårs-firma bygger nyt

Indehaveren af firmaet Jysk Total Assistance i Tårs har fået Hjørring Kommunes tilladelse til at bygge en ny bolig i tilknytning til virksomheden på Nybovej.

Samtidig siger plan- og miljøudvalget god for en udvidelse af erhvervsområdet mod nord og vest. - Fra gammel tid ligger der en tilladelse til at ejeren må opføre en bolig på stedet. Tilladelsen bliver kun givet til denne ene virksomhed. Vi ønsker ikke yderligere boliger derude, fastslår Per Harfeld (V), formand for plan- og miljøudvalget. Byggeriet og udvidelsen af erhvervsområdet kræver en ny lokalplan samt et kommuneplantillæg, og plan- og miljøudvalget beder byrådet om at sende begge dele i otte ugers offentlig høring. Dog vil Hjørring Kommune inden den endelige vedtagelse sikre sig, at ejerne af de arealer, der med lokalplanen overføres fra landzone til byzone, ikke senere forlanger at kommunen køber jorden. Det kan man indenfor fire år kræve i henhold til Planloven, hvis virksomhedens udvidelsesplaner ikke føres ud i livet, men det vil Hjørring Kommune altså ikke risikere. Derfor skal ejeren af virksomheden garantere, at han vil købe arealerne, hvis ejerne stiller krav mod kommunen. Erhvervsområdet er i dag på 1 hektar og udvides til 2,7 hektar. Lokalplanen giver desuden mulighed for at opføre én bolig i tilknytning til virksomheden. Der stilles krav om at boligen kun må beboes af personer med tilknytning til virksomheden, så der ikke bliver problemer med støjgener og lignende. Desuden skal boligen afskærmes med beplantningsbælte, støjvold eller lignende, inden den må tages i brug.