Lokalpolitik

Tårs fremlægger samlet plan

Nyrenovering af svømmesal og nye halplaner er blandt forslagene

TÅRS:Kommunen bad borgerne om bidrag til kommunes planstrategi under overskriften ”Det gælder fremtiden- din fremtid”, og den opfordring følger man i Tårs. Tårs Erhvervsråd, borgerforening og Tårs/Ugilt Idrætsforening har fremlagt et samlet oplæg til udviklingen i Tårsområdet, der både tager fat på de store linjer og går i detaljen. Nedlæggelsen af Tårs Bibliotek spøger stadig i det fælles oplæg fra de tre foreninger. Dels kommer det til udtryk i ønsket om et nyt kombibibliotek (fælles skole - og folkebibliotek) i forbindelsen med renoveringen af Tårs Skole, men også ved nærlæsning af i idrætsforeningens ønsker. Foreningens ønskeseddel tæller en nyrenovering af den mere en 30 år gamle svømmesal i Tårshallen og en ny træningshal. I oplægget skriver man direkte, at en fremtidig ny svømmehal i forbindelse med Hjørrings ambitiøse Park Vendia-projekt ikke må gå ud over renoveringen af svømmesalen i Tårs. Formanden for Tårs/Ugilt Idrætsforening (TIU), Gert Storgaard, indrømmer blankt, at biblioteksnedlæggelsen sidder dybt i tårsborgerne. - Vi ønsker ikke en ny ”biblioteksløsning” på svømmesalsområdet, siger Gert Storgaard. - Jeg tror, at politikerne har erkendt, at bogbusløsningen langtfra er god nok, men svømmesalen er kun med på investeringsoversigten. Det er nemt for politikerne at flytte den længere ud i fremtiden, så længe den ikke er skrevet ind i kommunens budget. Renoveringen af svømmesalen i Tårshallerne er sat på investeringsoversigten næste år med fem mio. kr. Politikerne beslutter i oktober om beløbet finder vej til budget 2005 og renoveringen dermed bliver til virkelighed. Borgmester Bent Brown (S) maner dog til besindighed. - Vi må anerkende, at de er utroligt aktive i TUI. Jeg tror bestemt, at renoveringen af svømmesalen kommer på budgettet som aftalt, siger Bent Brown. Om TUIs andet store ønske - en ny træningshal ved Tårshallens sydvestlige hjørne også bliver til virkelighed må fremtiden vise. På det punkt vil borgmesteren hverken afvise eller love noget om træningshallen. Gert Storgaard fremhæver hallen til anslået seks mio. kr. som absolut nødvendig. Timeskemaet i Tårshalleen er udnyttet til bristepunktet. - Hvis ikke vi får mulighed for at udvide ved hjælp af en ny hal, så vil nogle af indrætsafdelingerne komme til at stå i stampe inden længe, siger Gert Storgaard. Han vurderer, at de eksisterende idrætsgrene under TUI nemt vil kunne fylde halvdelen af timerne i en ny hal. Resten vil nye idrætsgrene som eksempelvis floorbal, basket eller måske asiatiske kampsportsgrene kunne udfylde. Gert Storgaard henviser desuden til fordelen med to haller, når større arrangementer skal trækkes til Tårs. I dag en umulighed med kun én hal. Borgmester Bent Brown mener ikke, at TUI står ene med det forslag. - Vi hører det samme fra HI om Vendiahallen. Der er en tendens til at tænke ”vores hal”, men det er kommunens hal. På sigt må idrætsfolk til at være indstillet på større mobilitet. Da min knægt i sin tid spillede indendørs fodbold foregik det i Skalleruphallen. Der var ikke andre muligheder. Jeg siger ikke dermed, at der er lukket for byggeri, men vi skal altså også se på økonomien, siger Bent Brown. Gert Storgaard henviser til at en ny træningshal skal rejses for 75 pct. lokale midler. Et kommunalt tilskud er nødvendigt, fordi det giver mulighed for momsrefusion.