Tab af job er gjort til en fælles sag

]Cementfabrik og kommune forpligter hinanden

AALBORG:En af Nordjyllands store arbejdspladser, cementfabrikken Aalborg Portland, og Aalborg Kommune giver i dag hinanden papir på, at ansvaret for arbejdsmarkedets sårbare personer er en fælles sag. Det sker, når cementfabrikkens direktør Søren Vinther og rådmand på det sociale område Birgit Ekstrøm underskriver en såkaldt partnerskabsaftale. Med aftalen forpligter virksomheden sig til i et tæt samarbejde kommunen at intensivere indsatsen for at fastholde sygemeldte medarbejdere og forebygge fravær på arbejdspladsen. Ifølge underdirektør Anders Thorup, Aalborg Portland, er der ikke tale om et nyt initiativ, men en projekt, der er under løbende udvikling, idet virksomheden de seneste år har arbejdet med indførelse af en sygefraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden. Således havde Portland sidste år ansat en socialrådgiver til projekt ”Hjælp til selvhjælp”, hvor målsætningen var at sikre alle sygemeldte medarbejdere de bedst tænkelige vilkår gennem en tidlig, struktureret og ensartet indsats. - Ved at få samarbejdet skrevet ned på papir forpligtiger vi begge parters til at fortsætte samarbejdet, siger Anders Thorup, der kan fortælle, at man i kraft af samarbejdet med Aalborg Kommune har haft væsentlig succes med at forebygge sygefravær. - I kraft af samarbejdet med Aalborg Kommune er det blevet ”lovligt” at tale om sygefravær, og dermed har vi kunne tage fat på at tale om, om det drejer sig om ”ægte” sygdom eller noget helt andet, når en ansat er meget syg. Hvis det handler om andet end sygdom, f.eks. misbrugsproblemer, etableres der via kommunen kontakt til de muligheder, der er for hjælp og behandling, siger underdirektøren. Portland kunne i stedet skride til afskedigelse af personer med stort fravær, men det ville ifølge Anders Thorup være i modstrid med fabrikkens personalepolitik: - Vi har et ønske om at fastholde vores medarbejdere i det omfang, det er muligt, siger han og tilføjer, at ordningen også er til Portlands fordel. På få år er korttidssygefraværet nedbragt med ca. en procent, og det skal ses i lyset af, at fabrikken hvad angår sygefravær i forvejen lå under landsgennemsnittet. Udover indsatsen for de allerede ansatte rummer samarbejdet med kommunen en indsats i forhold til ansættelse af ledige.