EMNER

Tabt på gulvet?

Skal vi tabe det nordiske samarbejde på gulvet?

Kort før jul meddelte landsformanden for Foreningen Norden, tidligere skatteminister Frode Sørensen, at han trak sig fra formandsstolen. Hvilken betydning har det så for den store offentlighed? Hvad betyder det nordiske samarbejde? Foreningen Norden har sammen med tilsvarende foreninger i Island, Norge, Sverige og Finland i flere generationer arbejdet for at styrke fællesskabet mellem disse lande samt Færøerne og Åland, og f.eks. gøre det nemt at rejse mellem landene og tage arbejde i de andre lande. Det er alle samfund, der bygger på det samme værdigrundlag og dermed den samme samfundsorden. Derfor har den folkelige danske Foreningen Norden med noget over 100.000 medlemmer en væsentlig rolle at spille. Men enhver forening må følge med tiden og opfylde de ønsker medlemmerne har og de krav de stiller. Med det sigte tiltrådte Landsformanden for over fem år siden, men har nu opgivet kampen mod den lønnede ledelse, der længe har domineret foreningens drift. At være en folkelig organisation skal afspejle sig i vedtægterne og den måde, hvorpå medlemmerne bliver serviceret. Det samfundssystem, der hersker i de nordiske lande, er under pres af den såkaldte globalisering, men i en rapport udarbejdet af Nordiske Ministerråd, Mandag Morgen og Foreningen Norden under navnet ”Norden som global vinderregion” bekræfter 27 opinionsdannere fra hele Norden, at vi her i Norden har særdeles gode muligheder, bl.a. fordi vi besætter de fire første pladser på verdensplan hvad angår kreativitet. Men det kræver folkelig opbakning at bibeholde en samfundsmodel, der betinger at vi stadig kan være en vinderregion og her har de mange lokalforeninger rundt om i Norden været en væsentlig faktor. Derfor er det yderst beklageligt, at den landsforening, der i Danmark skal samle de danske lokalforeninger, står tilbage med en forældet struktur og en svag, folkevalgt ledelse. Det må være på tide, at medlemmerne forlanger en reorganisering af sekretariatet, udflytning til tidssvarende lokaler, gerne et hensigtsmæssigt sted ude i landet og så en ændring af opbygningen af foreningen, så den igen giver indflydelsen til medlemmerne. Der er i Danmark som i de øvrige nordiske lande en dyb forankret tro på og forståelse for det nordiske samarbejde, og disse holdninger skal have et sted at blomstre, derfor skal vi have en stærk dansk folkelig organisation, nemlig en stærk Foreningen Norden.