Tænder er jo ikke gratis

TANDSÆT:Folketingsmedlem Rasmus Prehn benytter (23.5.) en artikel i NORDJYSKE om et mangelfuldt tandsæt til udfald mod såvel region som kommune. Efter sundhedsloven må sygehuset ikke udføre behandling, der henhører under privat praksis. Til gengæld må sygehuset ikke afvise at udføre behandling, der hører under sygehuset. Rasmus Prehn gør sig klogelig ikke til dommer over, om sygehuset må udføre tandbehandlingen i den konkrete sag. Men Rasmus Prehn antyder, at sygehuset har foretaget en økonomisk prioritering. Det må sygehuset ikke efter sundhedsloven. Og er der tale om en sygehusydelse, skal den udføres af sygehuset (eller et andet sted på regionens regning). Rasmus Prehn opfordrer Aalborg Kommune til at udføre tandbehandlingen. Sådanne regler findes allerede, og Aalborg Kommune yder hvert år millioner at kroner til privat tandbehandling til patienter, der ikke kan betale selv. Problemet er i sin enkelthed, at den pågældende patient ikke lige havde tænkt sig at bruge sin opsparing på et nyt tandsæt. Hvis Rasmus Prehn vil gøre noget som lovgiver, burde det være overvejelser over, om sygesikringens del af tandlægebehandling burde øges. Sådanne overvejelser hænger nøje sammen med fordelingen af udgifterne indenfor den øvrige del af sygesikringen. For der er jo ikke noget, der er gratis. Vil Rasmus Prehn tage initiativ til omlægning af sygesikringstilskuddet? Og hvem skal betale for større tilskud til tandbehandling? Rasmus Prehn har fuldstændigt ret i, at forebyggende tandpleje er afgørende. Der findes intet sundhedsområde, hvor man gennem generationer har foretaget så meget forebyggelse som på tandplejeområdet. Det har heldigvis givet gode resultater, om end det samfundsmæssigt set har været meget dyrt. Og så har det altså ikke løst det konkrete tilfælde.