Tænk i helheder - tænk livskvalitet

Debat

Det er i manges interesse at kende politikernes overordnede mål og strategi med kommunens udvikling. Vi borgere kan tilsyneladende ikke regne med de styringsværktøjerne politikerne for godt et år siden vedtog. I "Strategi for udvikling af landdistriktet i Hjørring Kommune" står der: "Det er Byrådets overordnede mål, at by og land i Hjørring Kommune skal supplere hinanden. Hverken byerne - store som små - eller de åbne vidder i landdistriktet kan klare sig isoleret set. I et samspil har vi i kommunen derimod meget at byde på: Et rigt kulturliv og en enestående natur for blot at nævne to hovedpunkter, der er med til at gøre Hjørring Kommune til noget særligt". Tversted har en unik placering mellem skov og vand, hvor der er plads til alle. Der er aktiviteter for alle aldre hele året - udsprunget af tiltag i børnehaven, skolen, plejehjemmet, dagcenteret, menighedsrådet og foreningslivet. Er man ikke tiltrukket af "de styrede" aktiviteter, byder naturen - med strand, klitter og skov - på mange oplevelsesmuligheder. Det er netop denne helhed, der udgør det unikke ved Tversted. Mangler skolen, mangler byen en meget betydningsfuld faktor for byens liv og for bosætningen. Hjørring Kommune reducerer hermed også byen som et unikt sted, der gennem tiden har tiltrukket mange nye borgere til kommunen. Det bliver nævnt fra politisk side, at der er taget hensyn til lokalmiljøerne med det nye forlig. Jeg har brug for at politikerne forklarer, hvad de forstår ved et lokalmiljø. De har tilsyneladende en anden opfattelse end mig. Det nye Sindal Skoledistrikt kommer til at dække fra Lendum til Tversted og fra Tolne til Uggerby. Jeg synes ikke, man kan sige, at børnene i dette distrikt fra 7. kl. kommer til at gå i skole i lokalområdet. Mit lokalområde er Tuen, Sørig, Uggerby, Skeen, Tversted, V. Tversted, Bindslev og Sdr. Bindslev. Lad vores børn gå i skole her. I kommuneplanen står der i øvrigt om Tversted: "Det er Byrådets mål at skabe balance mellem fortsat udvikling af turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt og levedygtigt miljø for helårsbeboelse i Tversted. Autenciteten i Tversted som et sted der bygger på fred, ro og natur, og som samtidig formår at byde på markante, kulturelle oplevelser, skal bevares og bruges aktivt i det fremadrettede arbejde med udvikling af byen." I 2009 vedtog Byrådet strategien for udvikling i landdistriktet, kommuneplanen og 'Leveby 2011'-projektet blev søsat. I disse planer, strategier og projekter ønsker man netop at styrke landsbyerne. Hold dog fast i disse beslutninger. Jeg håber, politikerne husker på, hvad de tidligere har vedtaget, når de skal stemme om forliget til en ny skolestruktur selvom økonomien er stram. Den beslutning, der træffes, har ikke kun betydning for de berørte, men for hele kommunens struktur. Lukning af skoler i velfungerende byer er med til at værdiforringe kommunen som helhed. Kommunen har ellers alle muligheder for at kunne tilbyde attraktive landsbyer for tilflyttere, som ikke ønsker at bo i kommunens større byer (stjernebyer). Sådan bør det også gerne være fremadrettet. Så derfor: Tænk i helheder. Tænk Livskvalitet.