Redningsvæsen

Tænk i sammenhænge

Tænk i sammenhænge og synergier, når der er skattekroner på spil.

Forsvarskommandoen har netop rejst forslag om at nedlægge SAR-helikopterberedskabet i henholdsvis Skrydstrup og Aalborg. Fremover forestiller man sig så kun én station, nemlig den i Karup til at dække Jylland og muligvis også en del af Fyn. Hidtil har vi haft et beredskab, der har kunnet dække stort set hele Danmark med et tilkald på en halv time, og derfor er det fuldt ud forståeligt, at bl.a. Læsøs borgmester og fiskerne i Hirtshals slår sig i tøjret ved udsigten til længere responstider. Forståeligt er det på den anden side dog også, at forsvarskommandoen tænker i disse baner. Krisen kradser, samtidig med, at stat og regioner har sendt ret entydige signaler om, at man ønsker at løse det præhospitale deficit, der er opstået med nedlæggelsen af akutmodtagelser og Falck-stationer med indsættelsen af en egen lægehelikopterordning. Ganske vist er det kun en forsøgsordning indtil videre, men signalværdien er næppe til at tage fejl af. Endnu engang kan det ikke siges tydeligt nok, hvor uhensigtsmæssigt det er med denne ekstremt dyre parallelordning. De 60 millioner kr. som ordningen koster alene for Jylland er trods alt en hel del mere end de 34 millioner, som forsvarskommandoen mener at kunne spare pr år med kun en station i det jyske. Endnu mere uhensigtsmæssigt forekommer det dog, når man holder sig for øje, at kun 21,3 % i 2010 blev brugt til redningsberedskabets primære opgave i form af redning og eftersøgning, hvorved der altså stadig er rigelig ledig kapacitet til at gå regionerne til hånde, hvis det ellers var det, man ville. Samtidig er der en række fordele, man kunne nyde godt af, hvis man tænkte i sammenhænge og kun havde en organisation til at varetage det flyvende beredskab og ikke som nu to ordninger, der hver for sig er meget omkostningstunge. Hertil tæller et større erfaringsgrundlag med deraf følgende øget kvalitet i indsatsen, en landsdækkende, koordineret indsats samt en række stordriftsfordele på bl.a. drift og vedligehold. Derfor kan der kun drages en eneste ansvarsfuld og logisk konklusion: Stationerne i Skrydstrup og Aalborg bør bevares og forsøget med lægehelikopteren stoppes øjeblikkeligt, så vi fremover alle kan nyde godt af en stor og velfungerende organisation til at varetage den samlede helikopterindsats i Danmark.