Tænk jer dog om kære politikere

SKOLER:På mødet 4. juni mellem skolebestyrelser og byrådet om de otte scenarier for folkeskolerne i kommunen, fortalte formand for børne- og kulturudvalget, Jack Jensen (V), at skolebestyrelsernes arbejde nu vil indgå først i kulturudvalgets behandling, dernæst i økonomiudvalgets, og så i byrådets - i august - for en gang i november at ende med en endelig beslutning. En proces, som bare skal gå hurtigt for at passe ind i den politiske proces. Man får fornemmelsen af, at man ikke har tid til at vente på resultaterne fra landsbyudviklings-møderne og tiltagene i kølvandet af disse, som jo kører samtidig med og er igangsat af byrådet. Kan det passe, at man ikke vil koble tiltag på tværs af udvalgene - man kan da ikke give med den ene hånd og i samme åndedrag tage med den anden. Jeg får ligeledes på fornemmelsen, at det er politiske visioner, der er på dagsordenen frem for fokusering på landsbyerne og kvaliteten i den kommunale folkeskole i Nibe Kommune. Netop sikring af kvalitetet blev nævnt som en af grundene til at indkalde til mødet. Politikerne blev på mødet kraftigt opfordret til at melde ud, hvor de står henne. Der var klare udmeldinger fra S og SF om, at skolerne ikke skal lukkes, og at man ikke skal bruge mere tid på det emne. Jack Jensen gentog dog, at han ikke kan sidde det faldende børnetal overhørig. Tina French Nielsen mente, at man også er nødt til at se på de sociale aspekter, når der kun er få elever i en klasse . Der er flere kammerater at vælge mellem, hvis man slår enheder sammen, som man gør med køer i landbruget, hvor det kaldes stordrift. Og slutteligt meldte borgmesteren ud, at hans vision er, at de to små skoler slås sammen. Dagen efter meldte Jack Jensen i Radio Nordjylland pludselig ud, at det er betænkeligt med klasser på fem elever, og at han ikke tror på, at begge skoler vil overleve i længden. Hvorfor kom den melding ikke på mødet dagen før. Men hvor er resten af udmeldingerne, og hvor er landpolitikerne henne. De er valgt uden for Nibe by af folk, der har valgt at bo i mindre samfund eller på landet. Og det mener vi, der er en forskel på. Vi er nemlig borgere i Nibe kommune såvel som alle mulige andre og ikke køer i stordrift, der ikke selv kan beslutte, om de skal slagtes eller ej. Borgere og forældre i Bislev området er ikke i tvivl: Bislev skole skal bevares. Forkortet af red.