Tænk jer godt om i byrådet

Børnepasning 4. september 2002 08:00

BUDGET: Nu må jeg bede byrådsmedlemrnerne tænke sig virkelig godt om. Der skal laves et budget, således at skatteprocenten ikke stiger. Der skal laves et budget, således at der i dagligdagen er størst mulig service vor kommunens borgere. Og hvad gør man så? Man opstiller et budget med stærkt forringet service for borgerne i det kommende år. Man nedlægger biblioteksfilialer - Hasseris, Nørresundby, Gug. Det er meget godt, der kan spares penge på den måde. Men hvad med brugerne? Dagplejermødre, børnehaver kommer jævnligt i disse filialer, som er i nærområdet, hvor dagplejere og børnehaverne er. Nå, ja man vil jo også nedlægge børnehaverne.De ældre, folkepensionisterne, har mulighed for at læse avis med mere i læsesalene i disse filialer - men fremover, når filialerne er nedlagt, hvad så? - en kraftig forringet service både kommunes yngste og ældste borgere. Café Parasollen på C.W. Obels Plads vil man også nedlægge. Er det for, at den del af borgerne, der benytter Parasollen, skal jages væk fra midtbyen? Er disse borgere til besvær i byens centrum. Hvor skal de så gå hen? - vil byrådsmedlemmerne anvise andre muligheder for disse meget dårlig stillede borgere? Og hvad er så byrådsmedlemmernes begrundelse for disse forringelser? Jo, som der er udtalt til pressen, vil skal også se frem. Derfor er det meget vigtig at få et prestigeprojekt, som et vandoplevelseshus jo er, bygget. Jamen, vi har jo ikke råd til at ofre de 80 -100 millioner kroner, det koster. Og den årlige drift fremover - der regnes med et kommunalt tilskud på ikke under fem millioner kroner årligt. Budgettet kan ikke hænge sammen, når disse fremtidige udgifter skal indregnes. Derfor skærer man der, hvor de ramte ikke råber så højt. Børn, (børnehaver, brug af bibliotek) de ældre, (forringet mulighed for at bruge biblioteket), og de svageste i samfundet (man fjerner deres opholdssteder.) Den går ikke. Kære byrådsmedlemmer, l må i gang med budgettet igen - det skal laves om, det skal have et indhold, således at servicen for borgerne, herunder børn, ældre, og dårligt stillede, ikke forringes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...