- Tænk jer godt om!

LO Ungdom tager ud på folkeskoler og fortæller om korte uddannelser og fritidsjob

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Skoleeleverne bliver inviteret indenfor hos LO Ungdom, der fortæller om mulighederne for at tage en erhvervsfaglig uddannelse. Her er det Jamil Mehdi, der fortæller om fremtidens karrierevalg.

- I skal ikke tage en uddannelse, fordi jeres bedste ven eller veninde vælger den. I skal sætte jer ned og tænke over, hvordan I kommer frem til jeres drømmejob. Tænk over, at det I får valgt efter folkeskolen, skal I bruge i lang tid. Jamil Mehdi afslutter det 45 minutter lange oplæg for 8.c. på Vesløs Skole med et spørgsmål. - Hvem tænker på at tage en erhvervsuddannelse? Seks-otte elever rækker hånden op og Jamal spørger hver enkelt. Frisør, blomsterbinder, bankassistent og traktormekaniker er nogle af de forskellige jobtanker, der dukker op til overfladen. Jamal understreger, at der er mange veje til fremtiden - og det er naturligvis ikke sådan, at den korte praktisk-orienterede erhvervsuddannelse er det eneste, der dur. Jamil Mehdi, der selv er butiksassistent, rejser sammen med to andre unge rundt i Danmark som et led i LO Ungdoms Hallo-kampagne. Den er målrettet elever i folkeskolens 8.-10. klasse - og i denne uge har de besøgt fem skoler i Thy: Bedsted, Koldby, Sjørring og Vesløs skoler samt Sjørringvold Efterskole for ordblinde. - Mange unge er i tvivl og har ikke gjort sig nogle overvejelser om, hvad de vil. Vi vil gerne i dialog med dem og fortælle, at der er andre muligheder end gymnasiet, siger Rachid Mani, der er kampagneleder. Tre elever i 8.c. på Vesløs Skole - Tammie Poulsen Bach, Joon Heegaard Johansen og Camilla Smed Poulsen - har fokus på en erhvervsuddannelse, og Thisted Dagblad spurgte dem, hvordan de oplevede mødet med LO Ungdom. - Det har været meget interessant og spændende. Man fandt ud af mere, end man vidste. Jeg vidste ikke, at der er mange forskellige fagforeninger, siger Tammie Poulsen Bach, Amtoft. Joon Heegaard Johansen, Østerild: - Det var rigtig godt. De er så friske og veloplagte, når de fortæller. Camilla Smed Poulsen, Amtoft, har fået et nyt syn på dette at fortsætte med at uddanne sig efter folkeskolen. - Jeg har altid sagt, at jeg ikke ville være noget. Men det lød spændende at man kunne kombinere skole og praktik, siger Camilla. Først i 9. klasse skal eleverne i erhvervspraktik, men de mærker allerede, at de skal til at overveje deres fremtid. For eksempel har de lige fået udleveret en uddannelsesbog, som de skal udfylde. - Mange spørger, hvad skal du efter 9. klasse. Og jeg har ikke vidst, hvad jeg skulle svare, for jeg er ret skoletræt, siger Camilla. Tammie ville først læse til advokat, men ni-ti års skoleuddannelse frem i tiden skræmmer hende, og så har hun snakket med sine forældre om at blive bankassistent. Joon drømmer om at etablere motorcykelforretning i Aalborg, men efter mødet med de tre fra LO Ungdom erkender han, at det nok vil være en god idé at ¿bide i det sure æble og tage en uddannelse først¿. Måske til butiksassistent eller mekaniker. Camilla tænker på at blive frisør eller blomsterbinder. Lige nu har hun et fritidsjob hos sin kusine i en blomsterbutik i Hanstholm. Netop fritidsjob fik også et par bemærkninger med på vejen inde i kampagnelastbilen. - Det er vigtigt, at man kender sine rettigheder, sagde Rachid og viftede med en lille guide, hvor de unge kan læse alt om lønsatser, feriepenge, arbejdsmiljø og arbejdstidslængde. - Hvis man bliver underbetalt, er det et problem, der skal løses. Og det gør man bedst med en fagforening i ryggen. Da en af de unge spurgte, hvor længe man må arbejde, lød svaret. 12 timer pr. uge og to timer pr. dag. - Psyko!, lød det fra én. Rachid greb straks den kommentar og sendte den tilbage til refleksion blandt de unge. For hvorfor har lovgiverne mon bestemt det? Ganske rigtigt - som én svarer - handler det om hensynet til skolegang og lektielæsning. Tammie, Joon og Camilla synes, det er godt, der er regler på området, men de finder dem lidt for firkantede. - Jeg arbejder fire-fem timer om dagen hjemme hos min far, men jeg kan sagtens få overskud til lektier alligevel, siger Joon.