Egholm

Tænk jer godt om

POLITIKERE:9.9. kan man på forsiden læse: "Aalborg: Ja til Egholm-løsning". Hvad er det dog for nogle byrådspolitikere, vi har valgt, siden de opfører sig, som om vi er den sidste generation på jorden. Hvorfor skal vi dog ikke efterlade Egholm, denne naturperle, ubeskadiget til de kommende generationer? Med denne omklamring af Aalborg med motorveje, sikrer politikerne, at der uanset vindretning, altid vil kunne blæse støj og røg ind over byen. Vi har overhovedet ikke brug for ekstra motorvejsforbindelse over fjorden i Aalborg. Kun på enkelte tidspunkter af dagen er der ophobning af trafik ved tunnelen og broen. Meget af denne trafik er lokal for selve Aalborg/Nørresundby, og en bybro fra Musikkens Hus til Stigsborgsområdet vil snildt kunne give den nødvendige aflastning af trafikken, således som det flere gange tidligere er fremført fra borgere med omtanke. En bybro vil kunne bygges for et meget lavere beløb end en motorvej over Egholm, eller et ekstra tunnelrør, og de sparede penge kunne så investeres i andre gode formål. Kære politikere, tænk jer dog om.