Tænk jer grundigt om

Et af regeringens hovedpunkter som begrundelse for udskrivelse af valget 13. november var bedre velfærd. Jo, go'morgen mine lyseblå!

Nej, man har valgt at udskrive valg i utide, fordi det til foråret vil koste regeringen "livet" at skulle gennem overenskomsterne på arbejdsmarkedet. Vi har gennem efteråret hørt, at pædagoger, hjemmehjælpere, personalet på sygehusene og i det offentlige kræver mere i løn og bedre forhold på arbejdspladsen. Det ved alle bliver en stor og hård kamp med udsigter til enten arbejdsnedlæggelser eller strejker. Derfor har man i regeringen valgt at udskrive valget nu for at blive bekræftet i sin politik, og for til foråret at kunne gribe ind over for arbejdskampen, der i den sidste ende drejer sig om bedre velfærd. Jeg spørger derfor mig selv, hvem det er som gennem sit kryds har sat regeringen på taburetterne, så de med flertal sammen med Dansk Folkeparti kan styre politikken herhjemme? Og jeg er kommet til den konklusion, at der helt bestemt mellem stemmeafgiverne er mange pædagoger, hjemmehjælpere, sygehuspersonale og andre offentligt ansatte, som har sat krydset ved regeringspartierne eller Dansk Folkeparti. Det skal heller ikke undre mig, om der blandt dem er mange, som er med til at råbe højest, når det gælder mere i løn m.m. Jeg vil derfor opfordre til, at I ved dette valg tænker jer om en ekstra gang, inden krydset sættes, for ellers sker der det, at I ikke får mere end regeringspartierne mener I skal have. Pædagogerne kæmpede i foråret for bedre vilkår, det samme gjorde de i børnehaverne, og i hjemmeplejen og på sygehusene, uden nogen endnu har fået noget ud af det. Bevares! Man lovede fra regeringens side bedre vilkår ¿ også økonomisk ¿ men hvornår tror I det kommer. Skattestoppet er medvirkende til, at der ikke kan blive råd til bedre vilkår for jer. Det skal derfor blive spændende at se til foråret, hvis den nuværende regering får flertal 13. november, hvor meget der kan blive råd til.