Hospitaler

Tænk jer rigtigt godt om

Kære politikere i regionsrådet. Tænk jer nu rigtigt godt om, før I lukker Farsø Sygehus.

I siger, at sygehusene skal gøre det bedre, at de ikke er effektive nok. Og så vil I lukke det mest effektive sygehus i Nordjylland. Det kan jeg ikke rigtigt få til at hænge sammen. Vi opererer rigtigt mange hofte og knæprotese-patienter i Farsø. De seneste tre år har vi effektiviseret og medinddraget patienterne i deres behandlingsforløb, så indlæggelsestiden er mere end halveret i forhold til tidligere. Vi har det sidste år opereret hver anden mandag aften for at få ventelisterne bragt ned, så ikke patienterne søgte udenamts for at blive opereret, da det jo koster regionen penge. Hvem har I forestillet jer skulle lave det, vi laver? Vi er et meget engageret og aktivt personale. Det har I selv opdaget. Vi var 80, der mødte op til høringsmøderne i både Rebild og Aalborg. En sådan gruppe lader sig ikke flytte, det vil ødelægge alt, i stedet for at bygge nyt i Himmerland, så gør dog for himlens skyld noget godt i Aalborg Sygehus Nord trænger da virkeligt til en kærlig hånd. I vil lukke skadestuerne på både Hobro og Farsø sygehuse, så alle vi, der bor i Himmerland, skal køre til Aalborg. I forvejen er der tit meget lang ventetid på skadestuen i Aalborg 5 eller 10 timers ventetid er ikke usædvanligt, hvorfor skal Himmerland lades i stikken, hvis der skal være tre skadestuer nord for fjorden, hvorfor skal der ikke være 1 syd for fjorden. I Farsø er den læge der har vagt i Skadestuen en ortopædkirurgisk speciallæge hans speciale er brækkede arme og ben mm. Det normale er, at det er yngste læge der passer skadestuen, men det er det altså ikke i Farsø, der er det en meget erfaren læge. I skulle hellere udnytte den ressource, vi er, Vi kunne aflaste skadestuen i Aalborg. Det kunne da godt være, at patienterne i Aalborg, hvis de skulle have taget røntgenbillede af en arm eller et ben, fordi det måske var brækket, i stedet for at vente 7 timer i skadestuen i Aalborg, ville køre til Farsø og få det ordnet og være på vej hjem igen efter halvanden time. Det er urimeligt, at patienter, der er kommet til skade, skal vente i mange timer, og jeg kan kun frygte, hvordan det vil blive, hvis det, I har planer om, bliver ført ud i livet. Tænk jer nu rigtigt godt om, det vil være katastrofalt hvis Farsø Sygehus lukkes.