EMNER

Tænk langsigtet

VALGKAMP:Efter alt at dømme bliver kultur et af de absolutte sekundære emner i valgkampen, og mange vil måske sige godt det samme. Faktum er imidlertid, at nationens kulturpolitik kan sikre nationens fremtid. I højere grad end tidligere bestemmes virksomheders placering nemlig efter det kulturudbud og den arkitektoniske stil, som præger et bestemt område. At investere i kultur er dyrt og virker formålsløst, men det viser sig, at øgede investeringer i kultur på længere sigt giver flere arbejdspladser. I følge en undersøgelse fra Area Development Online i 1999, tager 52,5 pct. af alle virksomheder de kulturelle muligheder i et område med som en bestemmende faktor i forbindelse med placeringen af deres virksomhed. Det er næppe tilfældigt, at højprofil-reklamebureauer ofte vælger adresser, der ligger tæt op ad væsentlige arkitektoniske bygninger og i nærheden af væsentlige kulturcentre. Det er næppe heller tilfældigt, at Danmarks største erhvervsleder gennem tiderne har givet nationen et tempel for kulturen, og ikke et tilskud til iværksættere. Jeg håber, at vi i denne valgkamp kan få lov at diskutere nogle langsigtede modeller og ideer for afskaffelse af arbejdsløsheden, i stedet for regeringens trættende forslag om at sænke skat på arbejde og Socialdemokratiets lige så trættende forslag om flere støtte jobs.

Forsiden