Trafikulykker

Tænk lidt bredere!

TRAFIK:Udvalgsformand i teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen, efterlyser i sit indlæg 13. marts gode forslag til indretning af gader og veje. Derfor følgende: I forbindelse med den nye trafikplan for bymidten, hvor gågadenettet udvides, må man forudse stærkt øget trafik på de omkringliggende færdselsårer, herunder Rådhus Allé. Fra mit køkkenvindue kan jeg se vejkrydset Rådhus Allé - Rimmensgade - Parallelvej og se, at der ofte er problemer med afvikling af den kørende trafik oftest på Rådhus Allé som følge af, at der også er mange fodgængere, der skal krydse de tværgående gader. Derfor må trafikken, der skal dreje til højre eller venstre holde tilbage til alle fodgængerne har passeret vejen. Dette kan tage en forholdsvis stor del af tiden, hvor der er grønt, og derfor bliver en del af trafikken ikke afviklet, men må vente til det næste grønne lys. Var det ikke bedre at lave lysreguleringen som følger: 1. Grønt lys til kørende trafik i den en retning - ingen fodgængere. 2. Grønt lys til kørende trafik i den anden retning - ingen fodgængere. 3. Rødt lys for al kørende trafik, men grønt lys for alle fodgængere, der så kan gå over vejbanen på langs-tværs og endda krydse over for eksempel Fakta til Føtex. Som der er nu, føler mange - ofte ældre og langsomt gående - sig usikre, når de skal krydse vejbanen selv i fodgængerfelt, samtidig med, at der som nu er trafik på vejen, og mange venter til der er en bil, der har standset, før de går ud på vejbanen, og dette bremser jo trafikken i ekstra lang tid. Med mit forslag vil fodgængerne krydse vejen uden trafik, og derfor mere trygt og sikkert. Tænk lidt bredere og se om ikke også cyklisterne kan indpasses i dette vejkryds på en tilfredsstillende måde. P.S. Jeg imødeser gerne en kommentar på mit indlæg af 19. marts under samme overskrift.