Børnepasning

Tænk mere på børn

Det er dog skrækkeligt at læse om og lægge øre til, at der i vores velfærdssamfund er børn, der skal finde sig i at have voldelige forældre. Det har ingen børn fortjent! Hvad tænker sådanne forældre dog på?

Børnene har jo ikke selv valgt deres forældre, og de er jo magtesløse. Man må antage, at sådanne forældre ikke har evne til at opføre sig anderledes over for deres børn! Det kan da ikke være, fordi de er bevidst onde? Derfor er det meget vigtigt, at alle andre i barnets omgangkreds (dagplejer, vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO`er, fritidsforanstaltninger, naboer) – idet hele taget alle voksne, der møder barnet, er opmærksomme på, hvis et barn sender signaler, der kan indikere, at barnet ikke har det godt i sit hjem. Her skal vi alle være opmærksomme på, at børn er meget solidariske overfor for deres forældre. De kan nå at opleve meget ondt, før de giver lyd fra sig. Som kommunalbestyrelsesmedlem tænker jeg også, at ”systemet” har en stor forpligtelse til at handle, ligeså snart der kommer en henvendelse om et barns dårlige situation. Det kan da ikke passe, at et barn – fordi det flytter til en anden kommune - skal lide i over to år, som vi hører med den aktuelle sag om en 13-årig pige, der i sit hjem – af sine forældre, en biologisk mor og en stedfar, har oplevet bestialske mishandlinger ved bl.a. at blive sparket og slået, holdt indespærret og været slave i hjemmet, som i øvrigt skjules bag hegn og plankeværk. Det må ikke forekomme! Må jeg opfordre alle i ”systemet”, herunder Børn- og Unge-udvalg i kommunerne, om kun at tænke på det mishandlede barn i første omgang - og ikke på forældrene. De må behandles efterfølgende. Det betyder helt klart for mig, at det mishandlede barn skal fjernes fra hjemmet straks. Ingen skal forgæves kontakte kommunen i sådanne situationer! I de ca. 12 år, jeg har været kommunalpolitiker, har jeg også hørt om børn, der har voldelige forældre. Så det er ikke kun i Aalborg Kommune, det forekommer. Derfor opfordrer jeg alle til at råbe vagt i gevær, hvis der er den mindste mistanke om, at et barn har det dårligt i sit hjem. Kommunerne skal samarbejde bedre om familier med problemer i flyttesituationer. Der skal ske en overlevering fra fraflytterkommune til tilflytterkommune, og sagen skal ikke starte forfra i den nye kommune. Og uanset den økonomiske situation, så skal der findes ressourcer til at klare sådanne sager. Det vil medvirke til at skabe et børnevelfærdssamfund i Danmark!