Tænk mere på børnebegræsning

For ca. 5000 års siden var der i indiske puranas en episode, hvor Moder Jord over for vores skaber Vishunu begræder, at hun ikke kan bære byrden fra den voksende befolkning.

Derefter lover han at sende en, der kan forårsage et ragnarok. Derefter vil Han genskabe ”livet”. Det er måske det, vi er på vej til. Men, men, heldigvis kan menneskeskabt kaos rettes op af mennesker selv. Det kræver blot fornuft til at sætte sig på det sted, hvor skoen trykker. Nu snakker vi meget om den globale opvarmning, stigende vandstand, tørke og klimaforandringer. Evindelig snak om drivhuseffekt og C02-udledning fra biler, tog, fly, boligopvarmning og elproduktion. Hvor skal man spare, og hvem skal så spare? I-lande eller U-lande? Og hvordan? I de industrialiserede lande siges man at udlede 10 ton CO2 pr. indbygger om året, hvorimod udledning fra ikke-industrialiserede lande er på fire ton pr. indbygger. Hurtig hovedregning siger at I-lande med sine ca. 1,5 milliard mennesker udleder ca. 15 mia. ton, mens U-lande med sine ca. seks milliard mennesker udlader ca. 24 mia. ton CO2 i atmosfæren. Selvom I-landene sparer - lad os sige 50 pct.- batter det ikke. U-landene har jo den største andel, og den er stigende. Selvfølgelig kan der spares på tegnebogen og atmosfæren, hvis man henter sit morgenbrød på cykel i stedet for bil. Der kræves ikke videnskabelig eller særlig politisk overbevisning for at forstå og praktisere det. Desværre har vores politikere, især dem i venstre side af salen, brugt det som påskud for at komme til orde i DR 1 for skatteydernes penge. De har brugt mange kræfter på at fortælle os, hvor dumme vi er, og hvordan vi frådser med ressourcerne. Imens ligger problemet et helt andet sted, og vi overser en stor trussel fra en anden kant. Jeg, som kommer fra Indien, kan huske, at det i 1950, hvor der var 450 millioner indere, tog to timer for en tur fra min landsby til den store by. Men nu i 2007, der er nu ca. 1200 millioner indere, tager samme tur under en halv time. Jeg har set elendighed hos mennesker på gader den gang i Indien, men der ses stadig endnu større elendighed. Hele udviklingen ædt op af befolkningsstigningen. Verdens landbrug står for næsten 20 procent af det globale udslip af drivhusgasser. Når man ser på energiforbruget i hele produktionskæden, kunstgødning, pesticider, kølehuse, traktorer, metanudslip fra gylle, prutter mv. er den globale transportsektors forbrug væsentlig og langt mere effektivt. En tankevækkende tanke fra FAO, ni pct. CO2-udslip hidrører fra husdyr, 65 pct. globalt udslip af lattergas skyldes brug af kunstgødning, lattergas er 296 gange mere potent drivhusgas end CO2. Endvidere kommer 37 pct. af metangas fra prutter og bøvser fra husdyr. Metan er 23 gange mere potent end CO2. Globalt nettotab af skovområder pr. år 7.3 mio. ha. i perioden 2000-2005. Lad os se på verdens befolkning. Muslimer udgør 22 procent og katolikker ca. 25 procent, som blankt afviser børnebegrænsning. På verdensplan udgør befolkningstilvæksten ca. 3 procent om år. Hvorimod hos andre religioner som hinduer mv., er tilvæksten ca. 1 procent i I-landene er det kun ca. 0,5 procent. Jo flere munde, der skal mættes, jo flere grise og køer vil der være, som prutter og bøvser, ellers må vi alle blive vegetarer. Man kan ikke spise kød og være miljøbevist. Derfor er det ikke, når du skal flyve til syden, du skal tænke på miljøet, men når du sætter dine tænder i et stk. saftig bøf. Vores politikere skal hellere bruge deres kræfter på at finde ud af, hvordan man opdrager muslimer og katolikker til at gå ind for børnebegrænsning end til at beskatte energiforbrug for alle fornuftige sjæle. Hvis en 5000 års gammel indisk profeti om ragnarok ikke skal gå i opfyldelse, på grund af den stigende byrde fra befolkningsstigningen, må alle vi fornuftige sjæle stå fast, banke i bordet og forlange, at man uanset religion anvender børnebegrænsning hos alle. Det tør man bare ikke. Jeg tror, Gud fremmer selvhjælp, Han vil helst være fri for at komme ned til os endnu en gang. [ Dhamu Chodavarapu er ingeniør og foredragsholder. Født og opvokset i Indien. Kom til Danmark i 1964. Dansk gift. Engageret i samfundsdebatten med særlig interesse for politik og historie i Danmark og den store verden. E-mail: dhamugaru@gmail.com