Lokalpolitik

Tænk mere på helheden

De fleste indlæg fra enkeltpersoner og kommuner om den 3. Limfjordsforbindelse afspejler desværre en ren egoistisk interesse. Hvordan bliver min adgangsvej bedre? Og hvordan undgår jeg mere trafik i mit område? De færreste har vurderet ud fra overordnede hensyn: Hvordan løses trafikforstoppelsen i Aalborg midtby? Og hvad er en rimelig fordeling af den fjordkrydsende trafik? Byråd og amtsråd skal træffe beslutning ud fra overordnede hensy. Hvis egeninteressen var afgørende, var det nemt. Så ville jeg som de fleste fra østsiden af amtet stemme for et ekstra rør i tunnelsen. Men det skævvrider den fjordkrydsende trafik og medfører en masse overflødig trafik på tværs i Nørresundby og Aalborg. Jeg går ind for Lindholm-linjen, foreløbig som landevejsløsning, af følgende årsager: 1. Den simple geografi tilsiger der. Broen fra 1933 blev naturligt placeret i centrum som afløser for pontonbroen. Tunnelen fra 1969 blev placeret østligt, da det var den praktiske måde at forbinde Vendsyssels to hovedveje med den sydlige hovedvej. Ligeså indlysende er det at placere den 3. forbindelse i vestsiden. Der er ikke megen fornuft i, at Jacobsen fra Aabybro skal drøne ind igennem Nørresundby, over broen og ud gennem Vestbyen, når han skal på Stadion. Det er heller ikke indlysende, hvorfor Madsen fra V. Fjordvej skal ind til Vesterbro, over broen og ud gennem Nørresundby, når han skal til Vesterhavet. Bak Iversen fra Farsø synes heller ikke, at det er naturligt at køre øst om Aalborg, gennem tunnelen og op over Høvejen, når han skal i Lufthavnen. De foretrækker som alle andre den direkte og korteste adgangsvej. Hvis ikke forbindelsen placeres vestligt, vil der fortsat køres en masse overflødige km og generes en masse mennesker i Centrum og Nørresundby. 2. Et ekstra tunnelrør løser ingen problemer for trafikken over broen og på Vesterbro/Hobrovej Derimod lettes adgangen til tunnelen meget, når vejen mellem Bouet og tunnelen udvides til 3. spor. Denne løsning er alle enige om, og den kommer inden den 3. Limfjordsforbindelse. 3. Lindholm-løsningen aflaster de to andre forbindelser med knap 30.000 biler pr. døgn. Derved aflastes især Vestergade i Nørresundby, broen, Vesterbro og Hobrovej. Knap 60 pct. af Lindholm linjens trafik fortsætter ad Vestvejen, mens de 40 pct. forgrenes ind i Aalborg, hovedsageligt ad Annebergvej, som ombygges til en mere trafiksikker vej med adskillelse mellem biler og cykler. Denne forøgelse af trafikken på en relativt kort strækning har medført mange og lange beklagelser fra en lille gruppe i Vestbyen. Men det er vel ingen naturlov, at trafikken mellem Han herred, Det vestlige Vendsyssel, Nørresundby og så Vestbyen skal køre en overflødig æresrunde over broen, i stedet for at køre den direkte vej ad Lindholm linjen. 4. Det seneste projekt har trukket tunnelmundingen længere mod syd i nedsænket niveau, og med langt bedre adgangsforhold til fjorden for både kørende, cyklende og gående. 5. Forrentningen på alle Vestforbindelserne er mange gange større end østforbindelsen ligesom energibesparelsen er dobbelt så stor. Alt i alt giver Lindholm-linjen i landevejsudgaven Vestbyen mindst lige så mange fordele og muligheder som ulemper. Forbindelserne nordpå til Lindholm/Nørresundby, vestpå til Vesterhavet og sydpå til City Syd/Aarhus bliver langt bedre. Når jeg ikke går ind for motorvejsløsningen, er det fordi landevejsløsningen dækker behovet mange år frem. Selve tunnelrøret er i alle løsninger fire-sporet. Når jeg ikke peger på Egholm linje, har det to årsager: Dels er Egholm en af Aalborgs få ikke-ødelagte perler, og dels vil det være en meget dårlig investering, da de to vestlige forbindelser koster ca. det samme, men Egholm-linjen aflaster kun trafikproblemerne med det halve af Lindholm-linjens. Endelig har Lindholm-linjen været valgt siden 1973. Der er reserveret arealer til den, så alle, der er tilflyttet Vestbyen de seneste 30 år, har ingen grund til at føle sig snydt. Uanset valg af 3. forbindelse vil Vestvejen alligevel være aktuel. Det vil sige, at Vestbyen alligevel vil få Aalborgs sydvestlige trafik igennem. Ved Lindholmlinjens gennemførelse får Vestbyen dog både fordelene og ulemperne. Det er lidt diskussionen om, hvorvidt flasken er halvfuld eller halvtom. Ved afstemningen i amtsråd og byråd stemmes der først om østforbindelse eller vestforbindelse. De foreløbige udmeldinger tyder på solidt flertal for vestforbindelsen begge steder. Dernæst stemmes der om Lindholm- eller Egholm-linjen. I denne afstemning indgår også østtilhængernes stemmer, så her er ingen sikre prognoser. Endelig kan der stemmes om motorvejsforbindelse eller landevejsforbindelse, evt. en kombination. Selv om udførelsen ligger langt ude i fremtiden, bliver det en spændende afstemning. Poul Erik Andreasen, amtsrådsmedlem (S), Nørregade 30, Dronninglund. E-mail: poulea@nja.dk