Lokalpolitik

Tænk mere utraditionelt

Igen i år - 27. og 28. august - afvikles de såkaldte ¿Trafikdage¿ på Aalborg Universitet, altså umiddelbart inden studiestart på efterårssemesteret.

Her samles en stor gruppe trafik¿ og byplanfolk, embedsmænd, undervisere, forskere såvel som politiske beslutningstagere til en forhåbentlig god, gensidig meningsudveksling. Her vil i mindre grupper blive drøftet temaer som kollektiv trafik, jernbaner, trafiksikkerhed, trafikmodeller og transportøkonomi, godstransport og logistik, o.m.m. Temaer, der bør interessere en større offentlighed, også udenfor den snævre kreds af berørte fagfolk, hvorfor jeg tidligere har været så nævenyttig at opfordre såvel universitetets byplanafdeling som denne avis til at etablere et bedre samarbejde om sagen. Når nu begge parter kan have gavn og glæde af arrangementet ¿ det hedder i biologers fagsprog: symbiose ¿ hvorfor så ikke en bedre dækning? Da avisen næppe råder over en større faglig viden blandt egne journalister, kunne man vel trække på en håndfuld civilingeniør ¿ og landinspektørstuderende med netop speciale i byplan og trafik, til at referere og kommentere div. workshops? I øvrigt til gensidig gavn, da en væsentlig del af uddannelsen netop er træning (for den vordende konsulent eller embedsmand) i at redegøre om fordele og ulemper ved forskellige modeller overfor politikerne. Om den energiske Energi- og transportminister Hansen har så travlt med at regne på sin elskede Femern-bro, at han ikke får tid til at møde op og kaste glans over åbningen 27.8., således at vi bedrøvede må undvære hans tilstedeværelse, bør derfor ikke være noget kriterium for om ¿vores¿ avis dækker arrangementet godt og grundigt. Førnævnte opdeling i emner og temaer er en praktisk nødvendighed. I virkeligheden er der stor overlapning mellem temaerne. Nogle stikord vil afsløre dette: Der er bred offentlig accept af, at forurening og opvarmning af kloden er et problem, herunder at transportsektoren er en af synderne. Var det ikke en idé, om ansvarlige politikere begyndte at forklare den ¿miljøbevidste¿ vælgerskare, at en generel fartreduktion på vore motorveje til de i USA gældende 100 km/h vil betyde en langt mindre reel rejsetidsforøgelse end normalt påregnet, men til gengæld en mærkbar reduktion i såvel energiforbrug, støjemission som ulykkesrisiko? Hvorfor vente flere år på en måske fem pct.s brændstofreduktion (bioethanol) hvis vi kan opnå en 30-40 pct.s reduktion i morgen? Er det udtryk for stor visdom, at vi, længe efter at vore forfædre har eksproprieret og betalt arealer for at kunne anlægge jernbaner over hele landet, nu har en så tåbelig takstpolitik og slingrende køreplan, at masser af rejsende mellem Aalborg og København nu tvinges til at foretrække store tunge busser på de overfyldte veje? Regionens smertensbarn, den tredje Limfjordsforbindelse: mens vi skal vente længe endnu på den tekniske - og finansielle løsning, kunne vi da glæde os over allerede at have den tredje forbindelse; den hedder eksisterende jernbanebro! Her kræves blot lidt fantasi, nytænkning og håndører! Hvad er fornøjelsen ved at kunne flyve fra Kastrup til vores lufthavn, der rettelig burde hedde Nørresundby Lufthavn på 30 min., hvis man derefter skal sidde fast i tunnelproppen i halvanden time? Når en kort jernbanestikforbindelse til eksisterende jernbane og dermed Limfjordsbro vel koster småpenge sammenlignet med de gode og nyttige udvidelser af ¿Aalborg¿ Lufthavn? Og hvorfor ikke montere konsoller på ydersiden af jernbanebroen med tilhørende tre meter vejbane på hver side til fodgængere, tohjulere og biler op til to ton? Hvis broen kan bære et MZ-lokomotiv på 120 ton, kan denne belastning vel også klares; en indrømmet, ikke smuk ¿ men til gengæld relativ billig løsning indtil den endelige tredje forbindelse etableres. Hvis vi får Kattegatforbindelsen Vestsjælland-Samsø-Hov før ¿Hansen-broen¿ til Femern, så bør nordjyske politikere være på dupperne, så det udløser en reel forbedring af navlestrengen fra hovedstad til udkants - Nordjylland, og ikke kun reduceret rejsetid mellem vore to største byer. Må vi ønske trafikdagenes deltagere, herunder NORDJYSKE¿s over gaden sendte medarbejdere, god arbejdslyst, herunder forståelse for, at ¿skøre¿ idéer kan rumme kimen til gode løsninger. [ M.C.Holst, Vollerupvej 49, Em ved Vrå, er landinspektør, fhv. medlem af Færdselssikkerhedskommissionen og tidl. trafik¿ og byplanlægger.