Tænk mere visionært

CEPOS’ historieantologi ”20 begivenheder der skabte Danmark” er udarbejdet for at skabe debat om historien. 5.10. spørger Geo Horn, om formålet med CEPOS’ nye historieantologi skal bruges til at tage et opgør med pacifismen?

Svaret er, at antologien skal give os et mere pluralistisk historiesyn, så vi i langt højere grad kan tænke visionære tanker for fremtiden. Den lærde forskning i historie har i Danmark udviklet sig gennem en række skoler, der hver i sin tid var altdominerende og hver især hævdede at repræsentere den eneste rigtige måde at forstå historien på og dermed den eneste rigtige historie. Indtil 1970’erne havde det i årtier været den radikale Erik Arup og hans elever, der satte dagsordenen. Den stillede bønder, kornpriser og landbrug i centrum som historiens drivende kræfter, mens politik, krige, konger og ikke mindst religion blev reduceret til perifere og forstyrrende fænomener. Arup-skolen mente, ligesom de radikale politikere, at religion er noget sludder, og at pacifisme er den eneste fornuftige politiske holdning, mens folk, der mener, at nationen kan og bør forsvare sig mod trusler, er i bedste fald naive og i værste fald provokatører. Noget tyder på, at det stadig er sådan, når Geo Horn kan blive så forbitret over, at historikeren David Gress siger, at historien skal fortælles med lidenskab, og at emner som krig og kampe er mægtig spændende. CEPOS er, som de fleste andre tænketanke, fuldstændig uafhængige af de politiske partier og andre interesser i øvrigt. CEPOS ønsker mindre stat og mere personlig frihed. Det kræver kulturkamp både på den korte og den lange bane. Den korte bane handler om, hvordan Danmark skal se ud i morgen. Den kulturkamp kæmpes i finanslovens paragraffer. Kulturkampen på den lange bane handler om danskernes holdninger og værdier. Her er historien vigtig. Vores syn på historien præger vores syn på samtiden og vores visioner for fremtiden, og derfor har CEPOS udgivet en historieantologi.