Tænk nyt i regionen

Tænk nyt! Sådan lyder det i reklamerne for et kendt penge- og realkreditinstitut. Det er altid godt at overveje, om tingene måske kunne gøres på en ny og smartere måde. Min vision for fremtidens Region Nordjylland er, at vi igen og igen spørger os selv, om vi kan gøre tingene enklere og smartere til gavn for den enkelte borger.

Det er en kendsgerning, at Region Nordjylland står over for store udfordringer i de kommende år, ikke mindst indenfor sundhedsområdet. Bl.a. sker der store forskydninger i befolkningssammensætningen i disse år. Det betyder bl.a., at der bliver stadig flere ældre medborgere, hvilket sammen med et stigende antal kronikere og nye teknologiske og medicinske landvindinger gør, at sundhedsvæsenet oplever og vil opleve en stadigt stigende efterspørgsel på ydelser. Dette sammenholdt med en tiltagende mangel på sundhedspersonale, herunder speciallæger gør, at der er behov for at tænke nyt. Men som man har kunnet læse i NORDJYSKE forleden, så er der også solstrålehistorier midt i al debatten om, hvor vanskeligt det er at få f.eks. praktiserende speciallæger til at slå sig ned i det nordjyske. Ifølge NORDJYSKE har to hudlæger forhandlet om at kunne overtage Einar Odd Lølands praksis i Frederikshavn, men på den betingelse, at praksis flyttes til Skagen. Situationen er således den, at hvis ikke Lølands praksis overtages af andre, så vil hele Vendsyssel stå uden hudlæge. Det er klart, at Region Nordjylland har en forpligtelse til at sørge for, at alle nordjyder har en lige adgang til speciallægebehandling, og derfor vil man naturligvis kunne hævde, at Skagen ikke er det mest centrale sted at etablere en praksis. Men hvis alternativet er, at hele Vendsyssel i stedet står helt uden hudlæge, så må Region Nordjylland selvfølgelig være villig til at tænke nyt, og tillade at praksis i det konkrete tilfælde kan flyttes fra Frederikshavn til Skagen. I en tid, hvor der er mangel på speciallæger, er vi selvfølgelig nødt til også at tilgodese de ønsker og behov den enkelte speciallæge måtte have, hvis han eller hun skal etablere sig i Nordjylland. I sidste ende er det jo også til gavn for den enkelte patient, at vi sikrer at der også fremover er praktiserende speciallæger ikke bare i Aalborg, men også rundt omkring i Vendsyssel og andre steder i Nordjylland. Som region har vi således to vigtige hensyn at prioritere også i årene fremover. For det første skal vi sikre en fortsat høj tilgængelighed for alle nordjyder til speciallægekonsultationer og for det andet skal vi turde tænke nyt i forhold til en fortsat rekruttering af og fastholdelse af dygtige speciallæger. Lad os tænke nyt og sætte mennesket frem for systemet. Christian Steen (f. 1977) er kandidat til Regionsrådet for Venstre. Medlem af Videnskabsetisk Komité for Region Nordjylland. Arbejder til dagligt som specialkonsulent i en større privat organisation. Uddannet cand. mag. i Samfundsfag og Psykologi fra Aalborg Universitet i 2003. Hjemmeside: www.christiansteen.venstre.dk