Tænk nyt og kreativt

Skattelettelser kan redde tusinder af danske arbejdspladser og beskæftigelsen.

KRISE:Skattelettelser kan redde tusinder af danske arbejdspladser og beskæftigelsen. Danske produktionsvirksomheder bukker under én efter én. MAN diesel i Frederikshavn fyrer ca. 400 medarbejdere og flytter store dele af produktionen til Tyskland, hvor skatten og dermed også arbejdskraften ikke er så dyr. Lysfabrikken Martin fyrer over 100 medarbejdere grundet den globale økonomiske krise. Landbruget sender tusinder af svin til slagtning i Tyskland, der er forsvundet over 2000 arbejdspladser fra den løntunge fødevareproduktion. Slagterier, mejerier og fiskeproduktion. Vi må i Danmark se, hvor løsningerne på bevarelse af danske arbejdspladser og eksport findes. I Sverige risikerer flere end 300.000 metalarbejdere lønnedgang. Denne nedgang kompenseres med efteruddannelser og opgraderinger og nye uddannelser af forskellig art og en skattenedsættelse på 20 pct. Aftalen lønmodtager og arbejdsgiver imellem løber hen over 2010. Høje skattelettelser og lønnedgang kan redde konkurrenceevnen med udlandet såsom Tyskland-Polen m.v. Lønmodtagernes disponible beløb bliver større og dermed mere forbrug, købekraften stimuleres, og arbejdsløsheden vil uvilkårligt nedsættes betragteligt. Den danske arbejdsstyrke er på to millioner personer, som sættes til 100 pct. Vi har 981.000 offentligt ansatte, hvilket er 45 pct. af den samlede arbejdsstyrke. Når vi så sætter lønnen ned med de 20 pct. til de offentligt ansatte, skal staten ikke udskrive så store lønninger til den offentlige sektor. Personskatten sænkes for alle befolkningsgrupper i landet, og den disponible indkomst bevares/forhøjes. Danmarks konkurrenceevne vil dermed stige markant og dermed give øget beskæftigelse. Vi ved alle, at ved fuld beskæftigelse, og når alt kører på skinner, er det umuligt at forhandle lønnedgange, men nu, hvor virksomhederne ikke kan klare konkurrencen med vore nærmeste naboer og øvrige udland, har vi en ny situation og må handle derefter. Vi må tænke nyt og kreativt. Den nævnte model har reddet tusinder af virksomheder og arbejdspladser i vore nabolande. Disse har sænket løn og skatter med stor succes. Virksomheder og medarbejdere må stå sammen for at rede sig selv og landet ud af krisen. Og mulighederne er store. Venstre har nedsættelse af skatten, som et af sine mål. Personligt mener jeg, at en nedsættelse af lønnen vil redde beskæftigelsen og mange virksomheder fra lukning.