Lokalpolitik

Tænk på energiforbrug

SYGEHUS:Det er meget glædeligt, at regionsrådet nu har truffet beslutningen om at bygge et helt nyt sygehus ude ved motorvejen uden om Aalborg, så alle vi nordjyder får let adgang til dette, uanset hvor vi bor i Regionen. Nu kan planlægningen så begynde, og her er det meget vigtigt, at der fra starten bliver tænkt på at spare på energiforbruget. Og vi skal jo spare på energien, da de fossile brændstoffer om ikke mange år slipper op, og før det vil Danmarks olie i Nordsøen slippe op, hvorved vi risikerer at blive afhængig af import af olie fra politisk ustabile lande. Noget vi prøvede under oliekrisen i 70"erne. Og der kan faktisk spares meget på både strøm og varme, hvis bygningerne til det nye sygehus bliver opført efter de allerbedste standarder. Faktisk er det muligt med kendt og afprøvet byggeteknik at lave huse, der bruger mindre end 10 pct. af det gennemsnitlige energiforbrug for i et hus i EU. Så der er virkelig noget at hente ved et nybyggeri, hvis man bygger det som et slags passivhus. Man kunne indtænke ting, som solvarme, jordvarme, genindvinding af varme, energirigtigt udstyr og computere og mange andre ting, som jeg ikke skal gøre mig klog på her. Hvis vi gør dette, kunne vi faktisk bygge dette nye hospital som et showcase for energirigtigt byggeri. Og det med nordjyske virksomheder og bygningsar-bejdere som partnere i byggeriet. Og det ville også ¿ som sidegevinst for os nordjyder ¿ være meget svært for staten at sige nej til at skyde penge i et sådant byggeri med det fokus, der netop nu i disse år er på energibesparelser. Planerne kunne jo nemlig også blive en vigtig brik i klimatopmødet i 2009, hvor vi kunne sige, at ¿sådan har vi tænkt at gøre i Nordjylland¿. Så jeg håber, at nogen på rette sted nu begynder at tænke energikonceptet alvorligt ind i dette nye byggeri. Så vil vi virkelig her i Nordjylland kunne få en meget stor spin-off effekt fra denne milliardinvestering.