Uddannelse

Tænk på velfærd på valgdag

"Det går godt i Danmark" sagde Anders Fogh i sin nytårstale i 2004. Og ja, det går vel meget godt i Danmark, hvis man sammenligner med forholdene andre steder i verden.

Vi har nemlig et godt velfærdssamfund i Danmark. Vi har gode skoler, vi har et gratis sundhedsvæsen og et rimelig velfungerende netværk af offentlige transportmidler osv. Men bliv ikke foranlediget til at tro, at dette er noget, VK-regeringen har været med til at sikre os. Det er det ikke. Tværtimod. VK-regeringen har i hele deres valgperiode ikke gjort andet end at nedprioritere samfundets velfærd. Dette har de gjort for at få råd til et skattestop, som har gavnet den del af befolkningen, som i forvejen er bedst stillet. Dette skattestop er blevet købt til alt for høj en pris, såsom manglende midler til uddannelse, forringelser på børnepasningsområdet og i ældreplejen, store miljøbesparelser, forhøjede takster på offentlig transport, faldende beskæftigelse og sidst, men ikke mindst, en langt mere asocial ulandsbistand. Det, vi har fået, er et samfund, hvor man vil skifte alles velfærd ud med brugerbetaling for nødvendige ydelser og dermed skabe frihed til de økonomisk stærke samfundsgrupper, nemlig dem, som har penge til at vælge selv, mens samfundets svage får mindre og mindre og mens antallet af fattige mennesker i det danske samfund vokser. Vores samfund er nu et samfund, hvor omsorg for ældre og pasning af børn er blevet reduceret til et spørgsmål om tid, kroner og ører, og om hvordan man løber hurtigst muligt, mens man skifter bleer på samlebånd uden at stoppe op og tænke på, hvad børn og ældre egentlig behøver. Vores samfund er også et samfund, hvor 13 pct. af de unge ikke færdiggør anden uddannelse end folkeskolen og derfor aldrig får en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Dette tal er vokset drastisk i VK-regeringens valgperiode, og dette er ikke en særlig god forudsætning for at nedbryde den negative sociale arv, som stadig i 2005 er skræmmende tydelig. Ligeledes er afskaffelsen af kvote to som optagelsesmulighed på universiteterne og nedskæringerne på voksenuddannelserne også kun endnu en måde at forstærke den negative sociale arv på. Jeg spørger mig selv: Kan det virkelig passe, at en af verdens rigeste nationer ikke har ordentlige forhold at tilbyde vores ældre? At vi ikke opprioriterer et uddannelsessystem med lige muligheder for alle, men at der i stedet bliver skåret 4 milliarder på uddannelsesområdet? Og at vi ikke har både gode og billige pasningsmuligheder til vores børn? Er det rimeligt, at beskæftigelsen er faldet med 20.000 stillinger? Og er det rimeligt, at Danmark skal have 90.000 børn, som lever under EU's fattigdomsgrænse, og dermed er udelukket fra sociale aktiviteter med deres jævnaldrende, hvis disse koster penge? Regeringen er godt i gang med at lave det danske velfærdssamfund om til et samfund, som består af et a- og et b-hold. Konklusionen bliver uanset, hvordan det vendes og drejes, at skattestoppet er købt for en alt for høj pris. Det er ødelæggende for alles velfærd, og det er en enormt asocial politik, idet det rammer de i forvejen svagest stillede grupper i samfundet hårdest. Nedskæringer og forringelser præger dagsordenen i dansk politik. Det rammer ældre, det rammer børn, og det rammer unge under uddannelse. Så hvis vi ønsker et godt og trygt velfærdsamfund i fremtiden, er det nu, det er tid til at vælge side.I SF ønsker vi et samfund, som er baseret på alles velfærd. Et samfund, hvor der tages hånd om børn og gamle på en anstændig måde, hvor man fører en ansvarlig miljøpolitik, og hvor man tager globalt ansvar og støtter de fattige, underudviklede lande i stedet for at udnytte dem og gøre dem endnu fattigere. Sidst men ikke mindst vil vi have et samfund, hvor der investeres i uddannelse og forskning. Uddannelse er Danmarks fremtidige velfærd, og den er vi nødsaget til at investere i. SF ønsker at bevare og udbygge velfærden. Velfærden nu og velfærden i fremtid. Så tænk velfærd, når du sætter dit kryds 8. februar og stem på Danmarks fremtid.