Tænk større, modigere og anderledes

Danskerne er ikke verdensmestre i iværksætteri, og den største barriere er mental. Vi er et land af funktionærer med en udpræget lønmodtagerkultur. Spørgsmålet er, om det kan ændres

Danmark er et land med en udpræget lønmodtagerkultur, og alt for få tør tage springet og sætte sig i chefstolen i deres eget firma. Især de veluddannede tøver ofte med at starte for sig selv. Foto: Stefanie Sudek/Polfoto

Danmark er et land med en udpræget lønmodtagerkultur, og alt for få tør tage springet og sætte sig i chefstolen i deres eget firma. Især de veluddannede tøver ofte med at starte for sig selv. Foto: Stefanie Sudek/Polfoto

Halvfems procent af alle iværksættere i Danmark bliver selvstændige inden for traditionelle områder som butik eller håndværk. Alligevel er denne store gruppe ikke samfundsøkonomisk den mest interessante, da der oftest vil være tale om små og mindre virksomheder, som kun har hjemmemarkedet for øje. De sidste ti procent derimod, starter noget andet som har at gøre med it, internettet, teleområdet, medicin og så videre. Områder med store muligheder, også internationalt, hvor det ofte gælder om at tænke stort, måske ligefrem globalt, helt fra begyndelsen. Områder, hvor det kan udvikle sig til store virksomheder, der skaber arbejdspladser og henter udenlandsk valuta hjem til landet. Akademikere ringest I sagens natur vil denne sidstnævnte gruppe ofte bestå af folk med en længerevarende teoretisk uddannelse bag sig, men desværre er folk med lange uddannelser endnu dårligere end resten af befolkningen til at starte op som selvstændige. - Jo længere du læser, jo mere specialiseret bliver du. Du opnår en dyb enstrenget faglighed, men mister samtidig evnen til at tænke “på tværs” og få nye idéer - og det er netop det, der kendetegner de fleste innovatører og selvstændige, siger Thomas Køllner, der er direktør i Dansk Iværksætter Forening, som kalder sig selv en moderne græsrodsbevægelse uden skræk for det kommercielle. En skræk, som Thomas Køllner derimod mener, at mange uddannelsesinstitutioner har. - Der hersker på især universiteterne stadig en slet skjult modvilje mod at tænke kommercielt. Lærerne formår ikke selv at tænke i at omsætte faglighed til produkter, og det er heller ikke dér, den traditionelle prestige ligger: Det er fint at fordybe sig og forske, men ikke at sælge. Derfor skal der gøres en kæmpe indsats for at få ændret hele tankegangen på de videregående uddannelser, mener Thomas Køllner. Den opgave har Danmarks Iværksætter Akademi IDEA, som fylder ét år i maj måned, allerede taget fat på. Lederen, Torben Bager, kommer fra en stilling som professor og institutleder ved Institut for Organisation og Ledelse ved Syddansk Universi tet. Nu er hans opgave, at få såkaldt entrepreneurship på skemaet på landets videregående uddannelser. - Det er korrekt, at hvis vi skal have flere iværksættere, skal vi ind og have ændret hele det mindset - den måde at tænke på - som er udbredt i samfundet. Og Danmark er et traditionelt lønmodtagerland med ringe forældreerfaring som selvstændige, og så er vi nok også lidt mere forsigtige end andre steder, vurderer Torben Bager, der mener, at en af vejene frem er at fortælle gode iværksætterhistorier i folkeskolen og især på de højere læreanstalter. Konkret arbejder IDEA med oplysning og med at få entrepreneurship på skemaet, enten som en del af allerede eksisterende fag eller som sit eget område. Program for studerende - Vi har allerede program mer, hvor de studerende oplever at kunne simulere det at starte egen virksomhed. Og hvis man har prøvet det tre gange, mens man studerer, er det måske ikke så skræmmende bagefter, siger Torben Bager, der dog understreger, at vi må vente lidt, 5-10 år, på at se et store resultat af hans og IDEA’s arbejde, da det er de færreste som starter noget op for sig selv lige efter studiet. - Men når den dag kommer, hvor tanken om at blive selvstændig opstår, betyder det alt, at det ikke er fuldstændig fremmed for en, mener Torben Bager. - Endelig handler det jo ikke kun om at starte egen virksomhed op, understreger han. - Faktisk ligger der flere job og mere indtjening og venter i allerede eksisterende virksomheder, som bare skal udvikles og drives videre af gode innovative medarbejdere. De praktiske barrierer Gruppen af højtuddannede iværksættere spiller som sagt en særlig vigtig rolle, fordi denne gruppe af såkaldte VVI’er (Viden og Vækst Iværksættere) har potentialet til at starte store job- og valutaskabende virksomheder, som kan klare sig internationalt. Men oftest bliver de veluddannede iværksættere inden for videns- eller konsulentbranchen, hvor de danner enkeltmandsvirksomheder eller måske små og mindre virksomheder. Der tænkes kun sjældent stort og globalt. Der er da også en række praktiske barrierer som først for alvor viser sig, når man vil satse lidt større og låne penge og have ansatte. Selve det at starte egen virksomhed er faktisk lettere i Danmark end i de fleste andre lande, hvor der ofte er betydeligt mere indviklede procedurer og papirgange og tilmed lange ventetider, før man kan få lov at starte op. I Danmark kan man være selvstændig efter nogle få klik med musen, da der er blevet sat strøm til meget af papirarbejdet, og langt det meste er samlet ét sted på nettet. Alligevel er der altså ikke flere i Danmark, som bliver selvstændige end andre steder - tværtimod. I forhold til de europæiske lande, ligger vi ifølge Torben Bager “i midten”, og sammenlignet med traditionelle iværksætterlande som USA og Canada har vi en iværksætterrate, der er næsten halv så stor. I USA er det ti procent af befolkningen, der er iværksætteraktive, mens det i Danmark er cirka seks procent. Kan få gode jobs - Der er selvfølgelig flere faktorer som spiller ind, når man ser på gruppen med lange uddannelser. En anden faktor er at de veluddannede typisk kan gå ud og få prestigefyldte og vellønnede jobs uden at tage den risiko det er at starte selv, siger han og peger også på problemet med at ende med en uoverskuelig gæld. -Det har været næsten umuligt at få slettet sin gæld herhjemme, hvis det er gået galt med en opstart. Og meget kan gå galt i den første kritiske fase. Bare én stor kunde ikke betaler, kan man komme til at hænge på en stor gæld resten af livet, forklarer Torben Bager. - I USA er det for eksempel meget nemmere at få slettet sin gæld, og det skal det også være herhjemme. Hvis man vel at mærke er “gået ned” på ærlig vis. Mange af de rigtigt gode iværksættere har prøvet at gå ned én gang - det har givet dem vigtige erfaringer til den næste virksomhed, understreger Torben Bager. Thomas Køllner peger også på, at mange iværksættere ikke har evnerne til at “komme videre” fra enkeltmandsvirksomheden eller den lille virksomhed til det næste stadie. Forskellige behov - Det er én ting at være sig selv, noget helt andet at drive en virksomhed med 10-15 ansatte, noget helt tredje igen, når der bliver flere end det, og man ikke selv kan overskue det hele længere. Helt i starten er der måske brug for en opfinder, senere en leder som kan uddelegere, og hvis du skal klare dig international er det måske en købmand med forbindelser, du skal have. Hele denne proces, det at være opmærksom på en virksomheds naturlige udvikling og faldgruberne, er også noget af det, som naturligt skal høre hjemme i undervisningen på de højere læreanstalter, siger Thomas Køllner.