Hospitaler

Tænk ud over bygrænser

Til politikerne i regionsrådet: Den seneste tid har der været megen debat om den fremtidige struktur

inden for sygehusvæsenet i Nordjylland, hvilket har medvirket til at skabe megen usikkerhed hos borgerne. Selv er jeg endnu engang blevet mindet om den fatale fejl, der blev begået, mens Sygehus Syd var i amtets regi, og Sygehus Nord var kommunalt. Dengang foreslog daværende medicinaldirektør Frandsen, at politikerne undlod at udbygge de to sygehuse (med gamle bygninger og dårlig beliggenhed), men at man i stedet i fællesskab opførte et nyt sygehus uden for byen, hvor der dengang var gode muligheder for evt. senere udvidelser. Desværre opnåede politikerne ikke at blive enige, hvilket senere har vist sig at give store menneskelige og uhørlige økonomiske konsekvenser. I dag tales der om lukning af de mindre, decentrale sygehuse (Farsø og Hobro). Dette skal efter min mening ske for at dække det millionbeløb, som byggeriet af det nye medicinerhus i Aalborg overskred budgettet med - og sygehuset ligger stadig lige dårligt m.h.t. tilkørsel og parkering. Og i samme åndedrag, som politikerne snakker lukning af små og velfungerende sygehuse, tales der nu også om et millionbeløb på renovering af Sygehus Nord, der uanset hvad ligger klemt inde midt i byen med endnu dårligere tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder. Jeg synes, det er direkte forkert af politikerne at komme frem med sådanne planer. Prøv dog i stedet at tænke ud over Aalborgs bygrænse - tænk på at bevare noget, der er godt og giver tryghed i befolkningen. Besparelserne ved lukning af små sygehuse kan ikke være store, når der så i stedet skal flere akutbiler, lægeambulancer og helikopter til - eller bliver de også sparet væk? Kære politikere i det nye regionsråd, tænk på hele regionen og tænk fremad.