Tænk udvikling

Regionsrådet har åbenbart vanskeligt ved at tænke udvikling til gavn for Nordjylland!

Er det ikke på tide, at de praktiserende læger bliver inddraget i udvikling af lægevagtsystemet og den daglige sundhedsforanstaltning, således at der bliver fokus på forbedringer til gavn for borgerne, i et udviklende samarbejde med de mange dygtige privatpraktiserende læger. Det er jo ikke rimeligt, at lægevagten skal betjene så store områder at halvdelen af tiden anvendes på landevejen. Med de nuværende kommuner må der kunne etableres lægevagtordning i hver af disse kommuner. Det er da muligt, at der skal være en form for samarbejde mellem to lægevagter, således at besøg i hjemmet kan foretages, især ældre medborgere, har behov for lægens besøg i hjemmet. Det kan måske være besparende frem for at sende Falck for at køre til et fjerntliggende sygehus. Ændringer skal gerne medvirke til større interesse for arbejdet som læge, herunder arbejdet i private praksisordninger. Jeg tror, de fleste læger gerne vil tage del i lægevagtordningerne, bare der er ordentlige forhold og et passende vederlag. I disse tider, hvor miljø og klima drøftes på højeste plan, må det være fornuftigt at begrænse kørsel med lægetaxaer og Falck mest muligt. Det er min opfattelse, at den politiske ledelse af Regionens sygehuse har dokumenteret manglende evne til udførelse af ledelsesopgaven, her tænker jeg på den måde gode og velfungerende afdelinger nedlægges eller kastes rundt mellem forskellige byer og matrikelnumre! Det er min opfattelse, at det bedste for os alle, vil være, at ledelsen i Region Nordjylland begrænser sin aktivitet mest muligt! Der skal naturligvis være ansvar forbundet med drift af egen læge virksomhed herunder også gode muligheder for at de meget dygtige og energiske læger kan udvikle faglige kompetencer, i et godt arbejdsmiljø. Det er min opfattelse at engagerede og dygtige medarbejdere i sundhedssystemet, ønsker frihed og mindre detailstyring, fra den politiske ledelse. Således at faglig udvikling og forskning, bliver en naturlig del af dagligdagen, det stiller naturligvis krav til den enkelte, hvilket jeg er sikker på at vore dygtige og engagerede læger er meget bevidste om. Med indflydelse i dagligdagen, uden komplicerede politiske indblandinger, vil arbejdsglæden brede sig. Resultatet bliver et bedre arbejdsmiljø og større job tilfredshed, hvor alle opnår mulighed for økonomisk udbytte som kan bruges til udbygning af sundhedssektorens fornuftige rammer, med råderum til fortsat faglig udvikling! Når ledelsen i Region Nordjylland, vil understøtte praktiserende læger ude i lokalområderne med finansiering af Sundhedscentre, det er efter min opfattelse unødvendigt, der skal bare skabes ordentlige forhold for de praktiserende læger. Der er brug for overblik og visionære tanker, som der blev udvist da etableringen af sygehuset i Skejby blev påbegyndt Nyt sygehus ved Aalborg, er en naturlig sag, placering bør være lang motorvejen Nord for Bouet eller syd for Svenstrup!