Tænk visionært

Lørdag (31.7.) stiller regionsrådsmedlem Birgitte Josefsen (V) spørgsmålstegn ved det kloge i at oprette stillestuer på sygehuset i Farsø, som planlagt ved sidste års budget.

EMNER 6. august 2010 06:00

Begrundelsen for dette skulle være, at man får meget mere for pengene ved at investere i et nyt hospice i Hadsund, der meget belejligt ligger i hendes opstillingskreds som folketingsmedlem. Dette er vi grundlæggende uenige i. Der er ikke tvivl om, at der er behov for markant at udbygge tilbuddet om palliation, dvs. lindringen af den døendes lidelser, men det ene udelukker bestemt ikke det andet. Hospices er en meget fin og god indretning, og det står vel næppe til diskussion, at de har deres berettigelse. Imidlertid vil det være frygteligt, hvis døende kun kan modtage disse serviceydelser to steder i regionen fremover (Frederikshavn og Hadsund). Palliation bør være dybt forankret i det offentlige sundhedsvæsen og et let tilgængeligt tilbud for alle med behov herfor. Det skal ikke være afhængigt af, om man har overskuddet til at finde det bedst tænkelige tilbud samt for den sags skyld adgangen hertil, eller om de pårørende er i stand til i givet fald at kunne bevæge sig over store geografiske afstande for at besøge deres kære i denne allersidste del af livet. Netop nærhedsprincippet vil for mange i denne situation være af altafgørende betydning. Det er sandt, at de gode fysiske rammer på et hospice, gør det muligt for pårørende at være til stede døgnet rundt, men akkurat samme mulighed eksisterede på stillestuerne i Brovst i sin tid og er også til stede på den afdeling i Farsø, der allerede står klar til formålet. Men muligheden for ind i mellem at kunne komme et smut hjem og tanke fornyet overskud og energi vil også af mange opleves som væsentlig, hvorfor ingen bør afskæres fra dette pga. geografiske hindringer, hvis det er det, der netop i dette ganske særlige og unikke tilfælde skal til for at kunne holde ud og stå igennem sammen. Når Birgitte Josefsen hævder, at høj uddannelse og faglighed er forbeholdt de privat drevne hospices, er det decideret urigtigt og blot et spørgsmål om viljen til at opgradere sit personale fagligt. Plejen af den døende bør være mangeartet, idet mennesker vil stå med vidt forskellige behov i denne svære situation. De bør indbefatte såvel private aktører, samt regionale og kommunale tilbud, så netop det rette tilbud kan findes til den enkelte. Det er ønskeligt fortsat at udbygge det store arbejde, det palliative team allerede gør i dag. Netop med fokus på et højt kvalitativt, fagligt samarbejde på tværs af disse for de berørte parter så totalt ligegyldige skel. Palliation kræver modet til at turde tænke visionært og i flere muligheder, hvoraf man ikke på forhånd bør udelukke det ene frem for det andet.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...