Tænketank: Bevar skolepraktikken

KØBENHAVN:Tænketanken for integration opfordrer regeringen til at droppe de drastiske nedskæringer i skolepraktikken og indføre bonus for at oprette praktikpladser. Hvis regeringen vil øge unge indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet, er det nødvendigt at bevare skolepraktikken og indføre en økonomisk gulerod til virksomheder, der opretter rigtige praktikpladser. Sådan lyder rådet fra regeringens egen tænketank for øget integration. Tænketanken går dermed i rette med regeringens beslutning om at reducere tilgangen til skolepraktikken fra 5000 til 1200 i år. Tænketanken anbefaler, at antallet af praktikpladser igen forhøjes på de områder, hvor der er gode muligheder for at få job efter endt uddannelse. Desuden foreslår tænketanken at lave en forsøgsordning, hvor det afprøves om tilskud til virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale, får flere danske og udenlandske elever i ordinær praktik. Endelig skal der gennemføres flere forsøg med mesterlærelignende erhvervsuddannelser, mener tænketanken, der blandt andet tæller direktør Erik Bonnerup og professor Niels Kærgaard blandt sine medlemmer. I dag er knap 20 procent af eleverne i skolepraktik unge med anden etnisk baggrund. Mens det generelt kun er 1 ud af 10 unge, der har brug for skolepraktik, fordi de ikke kan finde en rigtig læreplads, er det hver tredje elev med indvandrerbaggrund, der havner i skolepraktik. Forslaget fra tænketanken modtages positivt af LO's næstformand, Tine Aurvig-Huggenberger. - Skolepraktikken er en meget stor hjælp til etniske unge, der desværre ofte står bagest i køen, når der uddeles praktikpladser, siger LO's næstformand. Det bekræftes til dels af rapporten fra tænketanken, der påpeger, at det høje frafald blandt unge med indvandrerbaggrund på erhvervsuddannelserne skyldes en kombination af svag faglighed og problemer med at finde en praktikplads. Tænketankens forslag om at belønne virksomheder med et tilskud, hvis de opretter en praktikplads, får imidlertid en kold skulder af undervisningsminister Ulla Tørnæs. - Det har været prøvet før, og det virker ikke. På kort sigt kan det godt være, at virksomhederne vil tage flere lærlinge ind, men erfaringerne viser, at tallet falder igen. Desuden synes jeg, at det er en uhensigtsmæssig løsning, fordi man derved også kommer til at give tilskud til virksomheder for praktikpladser, som de under alle omstændigheder ville oprette, siger Ulla Tørnæs. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er heller ikke begejstret for idéen. - Det er ikke vores kop te, at virksomhederne skal belønnes for at ansætte unge med anden etnisk baggrund. Vi tror på, at mange kommer længere ved at forbedre elevernes basale kundskaber, og ved at få dem til at få øjnene op for, at der er andre erhvervsuddannelser end den til automekaniker, siger Simon Neergaard-Holm, der er uddannelseskonsulent i DA. Arbejdsgiverne er straks mere positive overfor for vismændenes forslag om at genindføre mesterlæren som et alternativ på nogle områder. - Det er en mulighed, vi gerne vil se nærmere på, siger Simon Neergaard-Holm. /ritzau/

Forsiden