Boligselskaber

Tænketank om boliger

HJØRRING:Hjørring Boligselskab, der med 1100 lejligheder er den største boligforening i Hjørring, har nedsat en tænketank, der skal analysere fremtidens boligmarked. Boligselskaberne oplever i øjeblikket vigende efterspørgsel og tomme lejligheder, og det kan ramme lejerne, der risikerer højere husleje, fordi selskaberne taber indtægter. - Vi skal styrke vores image , og være bedre til at fortælle hvilke fordele , der er ved at vælge en bolig hos et boligselskab, siger forretningsfører Johnny Jensen. Boligselskabets tænktank er ikke så langt med arbejdet endnu, men der er alligevel kigget lidt i krystalkuglen. - Fremtidsforskerne siger, at folk i højere grad vil vælge at bo alene, og så måske kun være sammen i weekenderne, Derfor skal vi måske have flere mindre boliger, siger Johnny Jensen. Han erkender, at boligselskaberne måske har bygget lidt for meget de senere år. - Selvfølgelig skal vi kigge på os selv, men samtidig har det været svært at forudse, at der skyder så mange private og ustøttede andelsboliger op alle steder. Og vi har trods alt stadig en lang venteliste til boliger med en attraktiv beliggenhed. Renovering rykker For Bygge og Boligselskabet af 1938, er det vejen frem med omfattende renovering af selskabets boliger. - Folk er mere kræsne, så vi skal fastholde og pleje vores lejere, siger forretningsfører Jens Ole Jørgensen. Boligselskabet har haft succes med en stor renovering af 168 lejligheder på Kristianssandsvej. - Det var et af de områder, hvor der var problemer med at få lejet ud, men efter renoveringen har vi ingen tomme lejligheder, fortæller Jens Ole Jørgensen. Han mener, at Hjørring kommune burde være bedre til overordnet at koordinere byggeri af nye boliger - såvel privat som støttet byggeri. ifølge den seneste opgørelse fra Landsbyggefonden har boligselskaberne i Hjørring tilsammen 42 tomme boliger.