Skolevæsen

Tænkte tal giver besparelse i Klitmøller

Kommunen sparer 228.000 kroner ved at flytte 4.-5. klasse, i forhold til næste års budget

Thisted Kommunes skoleforvaltning har beregnet, at den økonomiske besparelse ved at flytte 4.-5. klasse fra Klitmøller Skole til Hanstholm Skole vil være 228.000 kroner. Dette tal stiller en forældre fra Klitmøller, Martin Eigenbroth, spørgsmålstegn ved. Skolechef Palle Holm forklarer, at besparelsen kommer frem på grund af en lidt teknisk fremskrivning. I forbindelse med analysen af skolevæsnet i Thy som konsekvens af sammenlægningen af de tre kommuner, besluttede man, at Klitmøller Skole skulle behandles som en selvstændig skole (selv om den er en afdeling af Hanstholm Skole). Hensigten var at gøre skolen sammenlignelig med andre småskoler. Det betyder, at Klitmøller pr. 1. august i år tildeles 580 ledelsestimer, hvilket udgør et budgettal på 67.000 kroner. Ligeledes tildeles skolen 385.000 kroner til ekstra undervisningstimer. Det skyldes småskolemodellen, der giver gradvist op til 1,05 lærerstilling ekstra for elevtal mellem 75 og 150. En model, der er videreført fra den gamle Thisted Kommune. Næste år får Klitmøller Skole altså en ekstra tildeling af økonomiske midler i forhold til det nuværende niveau. Fremskrivningen er 67.000 kroner til ledelse og knap 385.000 kroner til undervisning. I beregningen af besparelsen ved at flytte 4.-5. klasse fra Klitmøller til Hanstholm indgår en besparelse på 67.000 kroner til ledelse plus 231.000 kroner som en konsekvens af, at småskole-favoriseringen delvist falder væk. Til gengæld skal der bruges 70.000 kroner på skoletransport. Skolechef Palle Holm har i de seneste dage brugt meget tid på at forklare besparelsen overfor forældre i Klitmøller. Fordi de ikke har kendt småskolemodellen, kan de ikke få øje på den reelle besparelse. Palle Holm fastholder følgende konklusion: - Hvis det politisk besluttes at reducere Klitmøller Skole til et undervisningssted for 0.-3. klasse, vil det her være en reduktion, der kan ses på Klitmøller Skoles budget næste år.